MENY

Undervisning

Senter for kjønnsstudier tilbyr undervisning i fire enkeltstående emner som kan tas på både bachelor- og masternivå. Emnet Transnational Perspective on Nordic Gender Equality and Welfare undervises i høstsemesteret, mens resterende emner undervises i vårsemesteret.

De fire enkeltstående emnene gir 10 studiepoeng. Emnene kan tas som valgemne og er åpne for studenter på bachelor- og masternivå fra alle studieprogram ved UiS, som enkeltemner og internasjonale studenter. 

 

Transnational Perspective on Nordic Gender Equality and Welfare (GEN330 og GEN530)

 • undervises i høstsemesteret
 • gir 10 studiepoeng
 • undervises på engelsk
 • bachelorstudenter velger emnekode GEN330
 • masterstudenter velger emnekode GEN530
 • Emnene tar for seg forskjeller og likheter i nordisk likestillingspolitikk, båndene til velferdspolitikken for øvrig, effekten av ulike likestillingspolitiske virkemidler og dagens utfordringer for politikken.
 • For mer informasjon:

Kjønn, kultur og samfunn: innføring i kjønnsforskning (GENS340 og GEN540)

 • undervises i vårsemesteret
 • gir 10 studiepoeng
 • undervises på norsk
 • bachelorstudenter velger emnekode GEN340
 • masterstudenter velger emnekode GEN540
 • Emnene presenterer ulike teoretiske innfallsvinkler til kjønnsforskningsfeltet, samt diskuterer anvendelser og metoder.
 • For mer informasjon:

A posthuman era? New theoretical reflections on the human and its relations (GEN350 og GEN550)

Intersectionality: Critical perspectives on inequality and power (GEN360 og GEN560)