MENY

Religion, kropp og helse i et globalt perspektiv

Religion har en kroppslig side – det er mennesker som legemliggjør religion. Ulike kulturer (globalt og historisk) forhandler forholdet mellom religion, kropp og helse på forskjellige måter.

Illustrasjon til prosjektet Religion, kropp og helse i et globalt perspektiv: Ordet

Gjennom undersøkelser av religion og religiøse prosessers betydning for helse, sykdom og kroppskultur vil dette underprosjektet gi verdifull innsikt i menneskers samvirke, motstand og bearbeiding av ulike forestillingsunivers og tilhørende praksiser, med både helsefremmende og -hemmende konsekvenser.

Prosjektet arrangerte i 2014 konferansen Stavanger International Conference on Illness, Disability and Religion (SICDIR, http://www.mhs.no/?537) og en artikkelantologi er under utarbeidelse.