MENY

Stavangerprosjektet – Det lærende barnet

Stavangerprosjektet er organisert under Lesesenteret og gjøres i samarbeid med Stavanger kommune. Forskerne i prosjektet er fra Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret, Institutt for grunnskolelærere, idrett og spesialpedagogikk og Institutt for barnehagelærerutdanning.

Stavangerprosjektet er organisert som et programområde for forskning ved UiS med tittelen «Det lærende barnet». Prosjektet har fire delprosjekter:

  1. Barnehagebarns utvikling
  2. Skolebarns utvikling
  3. Barn med observerte risikofaktorer
  4. Flerspråklige barn

Organisasjonsstrukturen består av et styre, en plangruppe og referansegruppe.

Styret

  • Elin Reikerås, førsteamanuensis, Lesesenteret, UiS (leder)
  • Jorunn Barka, seniorrådgiver hos forskningsdirektøren, UiS
  • Jørn Pedersen, skolesjef Levekår og Oppvekst, Stavanger kommune
  • Kirsti Thisland, konsulent, Lesesenteret, UiS

Plangruppen

 • Førsteamanuensis Elin Reikerås, Lesesenteret, UiS (leder)
 • Rådgiver Unni Lill Borg, Fagstab skole, Stavanger kommune
 • Førsteamanuensis Inger Kristine Løge, Læringsmiljøsenteret, UiS (pensjonist)
 • Universitetslektor Elsa Kaltvedt, Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS 
 • Universitetslektor Åse Kathrine Gjestsen, Lesesenteret, UiS
 • Konsulent, Kirsti Thisland, Lesesenteret, UIS   

Referansegruppen

 • Bjørg Toril Klokk, leder Stavanger PPT (leder)
 • Tone Hammer, Fysio- og ergoterapitjenesten
 • Torunn Teigen, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
 • Frøydis Anthonsen, Nylund skole
 • Kirsti Natvik, Tasta skole
 • Gunn Helen Fisketjøn, Utdanningsforbundet
 • Irene L. Salthe, Utdanningsforbundet
 • Margrethe Kårvaag, Fagforbundet
 • Unni Lill Borg, rådgiver fagstab skole
 • Elin Reikerås, førsteamanuensis Lesesenteret
 • Åse Kathrine Gjestsen, universitetslektor, Lesesenteret
 • Kirsti Thisland, Konsulent, Lesesenteret

Formelt samarbeid
Det formelle samarbeidet mellom Stavanger kommune og Lesesenteret er videreført fram til 31.12.16.  Prosjektet er organisert under Lesesenteret og har formelt samarbeid med Læringsmiljøsenteret, Institutt for grunnskolelærere, idrett og spesialpedagogikk og Institutt for barnehagelærerutdanning – alle ved UiS.