Forskning ved UiS

Forskningsaktiviteten ved Universitetet i Stavanger foregår i tilknytning til doktorgradsprogrammer, programområder for forskning, forskningssentre og en rekke større og mindre enkeltstående prosjekter.

Illustrasjonsfoto - fotomontasje fra forskningsaktivitet ved Universitetet i Stavanger