MENY

Disputas om improvisasjon og komposisjon

Per Zanussi disputerer 31. mai 2017 ved Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger. Han har sett på hvordan komposisjon kan gjøre det lettere å improvisere sammen i større grupper, og hvordan arbeid med fri improvisasjon kan være til hjelp i komposisjon.

Forskningsprosjektet «Natural Patterns - Music Making With an Ensemble of Improvisers» har blitt utført gjennom praktisk arbeid med 11 musikere i Per Zanussi Ensemble.

– Prosjektet utforsker områder mellom komposisjon og improvisasjon gjennom kunstnerisk utviklingsarbeid, og belyser komponistens prosesser og metoder mellom det strengt noterte og det intuitivt skapte, forteller Per Zanussi.

Dokumenterer egen metode

Forskningen dokumenterer en fleksibel og personlig metode for komposisjon, notasjon og innstudering for improviserende ensembler.

Men Zanussi understreker at metoden, som lar ensemblet samarbeide og lytte på måter som har mye til felles med mindre improviserende grupper, også kan brukes av andre.

Inspirasjon fra andre musikkformer

Et annen viktig del av prosjektet dreier seg om å finne ut hvordan man kan benytte seg av inspirasjon fra andre musikkformer og ideer i komposisjon for improvisatører, og samtidig balansere komponistens uttrykk med utøvernes individuelle stemmer.

– I prosjektet har jeg også vist hvordan jeg bruker mine komposisjonsmetoder for å skape en ensemblekultur. Jeg har også vist og beskrevet både implisitt, altså erfaringsbasert, kunnskap og eksplisitt kunnskap rundt mine prosesser og metoder for å lage musikk med et improviserende ensemble, utdyper Per Zanussi.

Kunstnerisk sluttprodukt

Forskningsprosjekts kunstneriske sluttprodukt ble presentert 28. januar 2017 med en konsert under Earwaves, en festival for improvisert musikk. Festivalen arrangeres i Stavanger og ble i år gjennomført for tredje gang.

Under disputasen er det særlig den tilhørende refleksjonsteksten og annet materiale knyttet til prosjektet som komiteen vil ta utgangspunkt i.

Hele prosjektet, med musikkopptak og refleksjonstekst, er tilgjengelig på www.naturalpatterns.no.

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Zanussis forskningsprosjekt er den første disputasen ved Universitetet i Stavanger (UiS) innen det nasjonale Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Programmet er sidestilt med andre doktorgradsprogram og organisert som en statlig fellesoppgave etter universitets- og høyskoleloven. Et programstyre på syv medlemmer, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, er ansvarlige for programmets faglige virksomhet.

Stipendiatprogrammet skal kvalifisere for kunstnerisk virksomhet, undervisnings- og forskningsstillinger innen høyere kunstutdanning og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til kunstnerisk kompetanse og innsikt.

Disputasen

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært førsteamanuensis Nils Henrik Asheim, Institutt for musikk og dans, UiS. Medveiledere har vært professor emeritus Ivar Frounberg og førsteamanuensis Eivind Buene, begge Norges musikkhøgskole.       

Bedømmelseskomitéen vil bestå av professor Raymond McDonald, Edinburgh College of Art/Glasgow improvisers orchestra, professor Åsa Unander-Scharin, danser og koreograf, Luleå tekniska universitet, Sverige og Sten Sandell, PhD, pianist og komponist, Sverige.

Disputasen er åpen for alle interesserte og finner sted på rom 1301 i hovedbygget på Institutt for musikk og dans, onsdag 31. mai klokken 10.00.

Tekst: Elin Nyberg

Per Zanussi

Per Zanussi disputerer 31. mai 2017.