MENY

Disputas om kreftceller i bukspyttkjertelen

Morten Lapin disputerer fredag 15. september for ph.d.-graden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Hans avhandling har tittelen «Klinisk relevans av sirkulerende tumorceller og sirkulerende tumor DNA i pasienter med avansert bukspyttkjertelkreft».

I sitt doktorgradsarbeid har Lapin studert påvisning av sirkulerende kreftceller og sirkulerende cellefritt DNA fra kreftceller, såkalte «væskebiopsier». Han har undersøkt om slike påvisninger i blod hos pasienter med langt framskredet bukspyttkjertelkreft kan brukes som markører for behandlingsrespons og videre utvikling av kreftsykdommen. Dette vil i så fall muliggjøre mer skreddersydd behandling og oppfølging for hver enkelt pasient.

Resultatene fra arbeidet viser at påvisning av både sirkulerende kreftceller og sirkulerende cellefritt DNA fra kreftceller gir informasjon om forventet utfall av sykdommen for pasienter med langtkommen bukspyttkjertelkreft. Overvåking av nivået av sirkulerende cellefritt DNA fra kreftceller over tid synes også å korrespondere bra med sykdomsutviklingen.

Det er ofte vanskelig å skaffe biopsier fra pasienter med langt framskredet bukspyttkjertelkreft. I så måte synes væskebiopsier å være et godt alternativ for informasjon som kan ha betydning for behandling av pasientene.       

Analyse av væskebiopsier kan i fremtiden muligens benyttes til å forutse respons på behandling, muliggjøre tidligere bytte av behandling for å forlenge overlevelsen hos pasientene, samt skåne pasientene for overbehandling.

Om kandidaten

Morten Lapin (29) er født og oppvokst i Sandnes. Han har en bachelorgrad i biologisk kjemi fra Universitetet i Stavanger 2011, og Cand. Scient. i biokjemi og molekylærbiologi fra Syddansk Universitet, Odense, Danmark i 2013. 

I 2014 begynte han på sitt doktorgradsarbeid ved Avdeling for blod- og kreftsykdommer ved Stavanger universitetssjukehus. Hovedveileder har vært førsteamanuensis Oddmund Nordgård (SUS/UiS), og med-veiledere dr. Rune Smaaland (SUS/UiB), og professor Peter Ruoff (, UiS).

Avhandlingens originaltittel er: «Clinical Relevance of Circulating Tumor Cells and Circulating Tumor DNA in Patients with Advanced Pancreatic Cancer»

Disputasen foregår på Stavanger Universitetssjukehus den 15. september.

Morten Lapin

Morten Lapin