MENY

Disputas om omega-3-fettsyrer

Dmitry Kechasov (28) forsvarte 14.september sin doktorgrad i biologisk kjemi. Han har forsket på omega-3-fettsyrer.

I Norges raskt voksende akvakultur er det stor etterspørsel etter helsefremmende omega-3-fettsyrer. Mikroalger samler opp og lagrer store mengder lipider (samlebetegnelse for fettstoffer og fettlignende stoffer) og omega-3-fettsyrer.

Likevel forblir kommersialiseringen av mikroalger uutforsket. Grunnen er at bioteknologi ikke er tilstrekkelig utviklet, samt manglende forståelse av mekanismer som regulerer lipidmetabolismen.

Kechasovs doktorgradsarbeid presenterer etableringen av en prosedyre for generering, screening og analyse av nye stammer av mikroalgen Nannochloropsis med høyere lipidinnhold. Studiene bidrar til å forstå mekanismer for intracellulær proteintransport og lipidmetabolisme i denne mikroalgen.

Avhandlingen har tittelen «Utvikling av Nannochloropsis stammer rike på omega-3 fettsyrer». Hovedveileder har vært professor Sigrun Reumann, og førsteamanuensis Jodi Maple Grødem (begge UiS) har medveiledet. Norges forskningsråd har finansiert forskningsprosjektet.

Dmitry Kechasov er fra Russland, og var i doktorgradsperioden tilknyttet Centre for Organelle Research (CORE) ved Institutt for matematikk og naturvitenskap ved UiS. Han er nå postdoktor ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

 

Dmitry Kechasov.

Dmitry Kechasov.