MENY

Disputas om styrearbeid i destinasjonsselskap

Solveig Garnes disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fredag 31. mars 2017. Hun har studert styrets rolle i destinasjonsselskap i reiselivsnæringen.

Garnes forsvarte avhandlingen Corporate Governance in Tourist Organizations. Four Papers on Board Roles, Boardroom Behavior and Public Sector Influence.

Corporate governance-perspektiv

I sitt doktorgradsarbeid knyttet til Norsk hotellhøgskole, har Solveig Garnes satt styret i fokus og studert reisemålsselskap i et corporate governance-perspektiv.

Reisemålsselskap kalles også destinasjonsselskap og organiserer samarbeid mellom aktører med interesser i reiselivsnæringen innenfor en destinasjon. Aktørene er mangfoldige, interessene blant dem mangfoldige og i slike selskap er aktørene gjerne både samarbeidspartnere og konkurrenter. Dette vil kunne påvirke gjeldende praksis for eierstyring og selskapsledelse, styreroller og styreatferd. Garnes favner ulike aspekt ved styring i slike selskap i fire artikler.

Utviklet verktøy for måling

Avhandlingen gir innsikt i styring av reiselivet på en destinasjon, den operative virksomheten og offentlig innflytelse i slike samarbeidsorganisasjoner i reiselivet. Styreoppgavene er nokså typiske, mens styremedlemmenes strategiske orienteringer går i ulike retninger. Garnes har også utviklet et verktøy for å måle dette, og studert følgene ulik strategisk orientering får for adferd i styrerommet. 

Funnene har betydning for reiselivspolitikk - med særlig relevans for aktuelle prosesser vedrørende restrukturering av reisemålselskapene i Norge, initiert av Nærings- og fiskeridepartementet. Selv om struktur er viktig, utgjør også styring og selskapsledelse en forskjell. 

Solveig Garnes

Solveig Garnes sin forskning viser at struktur er viktig, men også styring og selskapsledelse utgjør en forskjell i ledelse av reisemålselskap.