MENY

Disputas om utviklinga av Barentshavet

Dora Luz Marin Restrepo disputerar for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger.

Restrepo har i sitt doktorgradsarbeid forska på evolusjonen av det sørvestlige Barentshavet. Avhandlinga har tittelen «Tectonostratigraphic evolution of the southwestern Barents Sea during the Early Cretaceous».

Hovedvegleiar på doktorgradsarbeidet var professor Alejandro Escalona frå UiS.

Disputasen finn stad 14. august 2017.