MENY

Doktorgrad om analyse av hjerterytmer

Ali Bahrami Rad (38) har avlagt doktorgrad ved Universitetet i Stavanger. Han forsket på automatisert analyse av data fra gjenoppliving av akuttpasienter.

Gjennom de siste 20 årene har det blitt utviklet metoder for analyse av data fra gjenopplivingsforsøk. Fokus har vært på evaluering av hvilke effekter ulike behandlingstiltak har på pasientens tilstand og utfall av behandlingen. 

Det har vært vanlig a basere disse analysene på data med manuelt annoterte rytmeoverganger fra flere hundre pasienter. Slikt arbeid er tidkrevende og vanskeliggjør effektiv analyse av store datasett. 

Automatisk tolkning

Rads doktorgradsarbeid dreide seg om å utvikle metoder for automatisk tolkning av rytmer, med bruk av elektrokardiogram (EKG) fra gjenopplivingsforsøk, såkalt resuscitering. 

Eksperimentering med de utviklede metodene på realistiske data demonstrerer at det er mulig å analysere hjerterytmer fra resusciterings-EKG. 

Selv om nøyaktigheten må forbedres før et helautomatisk system kan tas i bruk, åpner dette for halvautomatiske annoteringer og har dermed potensial til å håndtere store datasett.

Viktig for overlevelse

Arbeidet representerer en ny retning i forskningsfeltet innen analyse av resusciteringsdata og åpner for en mulig håndtering av store datasett.

Hvis store datasett fra resuscitering kan analyseres på en pålitelig måte, kan det bli mulig å identifisere faktorene som er viktige for overlevelse.

Om kandidaten

Ali Bahrami Rad er 38 år og fra Teheran i Iran. Hans doktoravhandling har tittelen «An automatic system for the retrospective analysis of cardiac rhythms in resuscitation». Hovedveileder for doktorgradsarbeidet var professor Trygve Eftestøl ved UiS.

Rad disputerte for doktorgraden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 31. august 2017. Han arbeider nå ved universitetet i Tampere, Finland. 

Tekst: Leiv Gunnar Lie