MENY

Doktorgrad om CO2-injisering

Yen Adams Sokama-Neuyam har avlagt doktorgrad i petroleumsteknologi ved UiS.

Sokama-Neuyam forsvarte avhandlinga «Experimental and Theoretical Modelling of CO2 Injectivity». Hovudvegleiar i arbeidet var professor Jann Rune Ursin.

Disputasen fant stad ved Teknisk-naturvitskapleg fakultet ved Universitetet i Stavanger torsdag 16. november 2017.