MENY

Doktorgrad om gasshydrat

Ann Cecilie Gulbrandsen (40) har forsvart sin doktorgrad om gasshydrat ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet på UiS.

Gasshydrat er en form for krystalldannelse som kan oppstå i hydrokarbonrørledninger og som potensielt kan stanse transporten av olje/gass. Forskere har utviklet spesielle kjemiske forbindelser som forsinker prosessen for dannelse av hydrat, kalt kinetiske hydrat-inhibitorer. Men selv disse stoffene har begrenset virkeområde.

Gulbrandsens doktorgradsprosjekt har studert hydrat som er dannet med den kinetiske inhibitoren poly vinyl caprolactam (PVCap).

Hydratets smelterate, formasjonstemperatur, konsentrasjon av PVCap og tilsetning av stoffet butyl glykol eter var blant parameterne som ble analysert. Dette ble gjort for å forklare mekanismer som gjelder interaksjon mellom hydrat og kinetisk hydrat inhibitor.

Mer stabilt hydrat

Avhandlingen slår fast at når hydrat dannes med PVCap, blir hydratet mer stabilt enn hydrat dannet uten PVCap, altså vanskeligere å løse opp i etterkant.

Et nytt funn er at for å oppnå full hydratfjerning er det nødvendig med en temperaturøkning ved et gitt trykk i transportrøret. I tillegg virker en allerede kjent tidsavhengig mekanisme.

Nyttig kunnskap

Forskningen viste også at identiske stoffer kan ha ulik effekt på hydratets stabilitet, alt etter måten komponentene er satt sammen på i laboratoriet. Dette vil være interessant kunnskap for andre som jobber med å motvirke hydratdannelse i rørledninger.

Gulbrandsens avhandling har tittelen «Effekter av den kinetiske inhibitoren poly vinyl caprolactam på dissosiasjon av gasshydrat». Veileder på hennes doktorgradsprosjekt var førsteamanuensis Thor Martin Svartås ved Institutt for petroleumsteknologi.

Disputasen fant sted ved UiS 23. mai 2017.

Om kandidaten:

Ann Cecilie Gulbrandsen er 40 år og bor i Stavanger. Hun er Cand. Scient i kjernefysikk fra Universitetet i Bergen og har nå en doktorgrad i petroleumsteknologi. Til daglig jobber hun i forskningsavdelingen innenfor «flow assurance» på Statoil ASA. 

 

Ann Cecilie Gulbrandsen, stipendiat på Institutt for petroleumsteknologi

Stipendiat Ann Cecilie Gulbrandsen.