MENY

Doktorgrad om planters vekst og utvikling

Maria Terese Creighton (44) har avlagt doktorgrad i biologisk kjemi, med en avhandling om visse enzymers rolle i plantevekst.

Creighton har sett nærmere på en gruppe enzymer som kalles protein-fosfataser. Disse enzymene bidrar i å regulere aktiviteten til en rekke proteiner i cellene hos blant annet mennesker, planter og dyr.

Doktorgradsarbeidet dreide seg om to av disse protein-fosfatasene, PP2A og PP4, i planten Arabidopsis thaliana (vårskrinneblom).

Regulering av plantevekst

Det ble sett spesielt på hvordan disse fosfatasene blir regulert, og hvilken betydning de har for planters utvikling.

Avhandlingen utvider eksisterende kunnskap om fosfatase-aktivitet og reguleringen av disse, og vil også vil kunne gi bedre innsikt angående reguleringen av planters vekst og utvikling.

Om kandidaten:

Maria Terese Creighton er 44 år og kommer fra Evje i Aust-Agder. Hun har tidligere tatt både bachelor- og mastergrad i biologisk kjemi ved UiS.

Hennes veileder i doktorgradsarbeidet var professor Cathrine Lillo ved Senter for organelleforskning (CORE) og Institutt for matematikk og naturvitenskap.

Doktoravhandlingen har tittelen «PP2A and PP4 in Arabidopsis - regulation and influence». Creighton forsvarte avhandlingen i disputas 3. oktober 2017.

Tekst: Leiv Gunnar Lie

Maria Terese Creighton (44), phd i biologisk kjemi.

Maria Terese Creighton (44)