MENY

Hvorfor velger vi norsk mat?

Mette Vabø disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 19. juni 2017. Hennes doktorgradsarbeid har undersøkt hvorfor norske forbrukere velger norsk mat.

Det norske matmarkedet har forandret seg betydelig de siste tiårene, og et økende antall importerte produkter har blitt tilgjengelige for forbrukerne. Dette fører til økende konkurranse for nasjonale matprodusenter. Vabø ønsket å svare på følgende spørsmål: Hva er mekanismene bak, og grunnene for, valg av norskprodusert mat i det norske markedet?

Kvalitet eller samfunnsengasjement

Hun fant at forbrukerne har flere grunner til å velge norskprodusert mat. Disse er knyttet til enten kvalitet eller samfunnsengasjement. Den sosialpsykologiske modellen Theory of planned behaviour, som forklarer forholdet mellom ulike overbevisninger og atferd, ble bekreftet for intensjonen om å kjøpe norskprodusert mat. Også forbrukeretnosentrisme, altså at du mener varer fra eget land er bedre enn importerte varer, spiller en avgjørende rolle når vi velger å kjøpe norskprodusert mat. I tillegg viser resultatene en tydelig effekt av opprinnelsesland og en indikasjon på at vi lærer å foretrekke kjente produkter.

Avhandlingen har betydning både for nasjonal og internasjonal matindustri. Den bidrar med informasjon som kan benyttes når industrien skal markedsføre matprodukter.

Les mer om Vabøs forskning: Derfor velger vi norsk mat

Næringslivsstipendiat

Avhandlingens tittel er: You are what you eat: Towards an explanation of domestic food choice in the Norwegian market.

Mette Vabø (34) jobber med forskning og utvikling i Tine SA. Hun har bachelorgrad i sosialantropologi og mastergrad i region og regionalisering fra Universitetet i Bergen.

Doktorgradsarbeidet er utført ved Handelshøgskolen ved UiS.

Professor Håvard Hansen har vært hovedveileder. Forsker Hilde Kraggerud fra Tine BA har vært medveileder.

Tekst: Benedicte Pentz

Mette Vabø

Mette Vabø fant at forbrukerne har flere grunner til å velge norskprodusert mat. (Foto: Joachim Steinbru)