MENY

Ledere mellom barken og veden

Mellomledere er spesielt utsatt for rollekonflikter som griper inn i etiske verdier og faglige oppfatninger. Det er tema når Hulda Mjöll Gunnarsdóttir (39) disputerer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 17. mars 2017.

Avhandlingen handler om lederes følelser og følelsesarbeid i møte med motstridende forventninger til lederrollen. Den utforsker spesielt hvordan mellomledere gjenkjenner, kontrollerer og uttrykker følelser i endringsprosesser. Gunnarsdóttir ser også på forekomsten av rollekonflikter blant ledere, og sammenhengen mellom lederposisjon, etiske dilemma og emosjonelle belastninger.

Les mer om forskningen hennes: Derfor er det vanskelig å være mellomleder

Studien bidrar til en forståelse av hvordan følelser og rommet til å uttrykke følelser blir påvirket av lederposisjonen, av organisasjonens struktur, kultur og relasjoner. Dette er viktig fordi en økt kunnskap og bevissthet rundt disse prosessene kan bidra til å hindre at destruktive forhold får utvikle seg.

Gunnarsdóttir er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag. I doktorgradsarbeidet har hun vært knyttet til Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag. Professor Knud Knudsen ved UiS har vært hovedveileder, mens professor Jan Erik Karlsen ved UiS har vært medveileder.

 

Hulda Mjöll Gunnarsdóttir