MENY

Flømming av vatn i sandsteinsreservoar

Aleksandr Mamonov har forsvart doktorgraden sin ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet, med ei avhandling om forbetra oljeutvinning.

Avhandlinga har tittelen EOR by Smart Water Flooding in Sandstone Reservoirs – Effect of Mineralogy on Rock Wetting and Wettability Alteration og kan tingast frå Universitetsbiblioteket.

I doktorgradsarbeidet var Mamonov knytt til Institutt for energiressursar, med førsteamanuensis Tina Puntervold som hovudrettleiar.

Han disputerte 27. juni 2019.