MENY

Helse, omsorg og sosialt arbeid

UiS har et bredt panel av eksperter som kan svare på spørsmål omkring helse- og sosialfaglige tema.

Professor Ingunn T. Ellingsen
Institutt for sosialfag
Kompetanseområder: Barnevern, fosterhjemsforskning, familieforskning, barn- og unges medvirkning, omplassering av barn. Velferd og velferdsforskning.
Telefon: 51 83 42 37 / 97 09 22 58
E-post: ingunn.t.ellingsen@uis.no

Førsteamanuensis Kai Victor Hansen
Norsk hotellhøgskole
Kompetanseområder: service og markedsføring, metoder for å avdekke forbrukernes oppfatninger av produkter og tjenester, tipsing på restauranter, måltidsopplevelser, restauranter og spisesteders forbedringspotensiale, måltider og konsumenters atferd. 
Telefon: 51 83 37 40 / 900 36 744
E-post: kai.v.hansen@uis.no

Professor Sissel I. Husebø
Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet
Kompetanseområder: Pasientsikkerhet, simulering i sykepleieutdanningen, livreddende førstehjelp, hjerte- og lungeredning, veiledning av sykepleierstudenter 
Tlf.: 51 83 41 94 / 95 89 79 83
E-post: sissel.i.husebo@uis.no

Professor emerita Bjørg Karlsen
Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskapelige fakultet
Kompetanseområder: Mestring av kronisk sykdom, psykososiale aspekter ved det å leve med diabetes, mestring av diabetes, rådgivning til pasienter
Tlf.: 51 83 41 68
E-post: bjorg.karlsen@uis.no

Professor emeritus Jan Erik Karlsen
Institutt for medie- og samfunnsfag
Kompetanseområder: rusforskning, "myke" avhengighetsformer (som spill, internett, trening, gambling, nettporn, mat shopping, teknologi), framtidsforskning, velferds-Norge, sosiologi
Tlf.: 51 83 22 73
E-post: jan.e.karlsen@uis.no 

Førstelektor Arvid Lone
Institutt for sosialfag
Kompetanseområder: Sosialpedagogikk; statlig barnevern; institusjoner for barn og unge
Tlf: 51 83 41 99
E-post: arvid.lone@uis.no

Professor Ellen Ramvi
Avdeling for omsorg og etikk ved Det helsevitenskapelige fakultet
Kompetanseområder: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, omsorg og omsorgsetikk
Tlf.: 51 83 41 79 / Mobil: 932 71 515
E-post: ellen.ramvi@uis.no

Professor Sebastian Rehnman
Avdeling for omsorg og etikk ved Det helsevitenskapelige fakultet
Kompetanseområder: Moralsk filosofi, helseetikk og dyd i helse
Tlf.: 51 83 41 24
E-post: sebastian.rehnman@uis.no

Professor Hildegunn Sagvaag
Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskapelige fakultet
Kompetanseområder: Rus- og avhengighetsproblematikk, alkohol og rus i arbeidslivet, arbeidsliv i et rus- og kjønnsperspektiv, folkehelsevitenskap, brukermedvirkning
Tlf.: 51 83 42 36 / Mobil: 997 93 634
E-post: hildegunn.sagvaag@uis.no

Professor Ingunn Studsrød
Institutt for sosialfag
Kompetanseområder: barnevernsforskning, sosialt arbeid med familier, barns deltakelse, vold og overgrep.
Tlf. 51 83 42 20
E-post: ingunn.studsrod@uis.no

Professor Morten Tønnessen 
Institutt for sosialfag
Kompetanseområder: Filosofi (økofilosofi, fenomenologi, dyre- og miljøetikk, biologiens filosofi og annen vitenskapsfilosofi), økologi og miljøproblematikk, etologi (dyrs atferd), relasjoner mellom mennesker og dyr (særlig rovdyr, beitedyr), biosemiotikk. Har doktorgrad (2011) om miljøfenomenologi basert på Umwelt-teorien til Jakob von Uexküll, med et case study om norsk ulveforvaltning.
Tlf.: 51 83 41 49 / 94 23 70 93
Epost: morten.tonnessen@uis.no

Førsteamanuensis Kari Vevatne
Avdeling for omsorg og etikk ved Det helsevitenskapelige fakultet
Kompetanseområder: Psykisk helsearbeid, eksistensialisme, oppfølging etter selvmord og selvmordsforsøk, profesjonelle relasjoner
Tlf.: 51 83 42 66 / Mobil: 926 55 997 
E-post: kari.vevatne@uis.no

Professor Siri Wiig
Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet
Kompetanseområder: Pasientsikkerhet, samfunnssikkerhet, kvalitet og sikkerhet i helsesystemer, tverrfaglig samfunnssikkerhet, sikkerhetskultur.
Tlf: 51 83 42 88 / 905 11 290
E-post: siri.wiig@uis.no

Professor Elisabeth Willumsen
Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskapelige fakultet
Kompetanseområder: Barneverntjenesten, ungdom med psykososiale problemer, sosiale nettverk, brukermedvirkning
Tlf.: 51 83 42 38
E-post: elisabeth.willumsen@uis.no

Professor Karina Aase
Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet
Kompetanseområder: Pasientsikkerhet, samfunnssikkerhet, kvalitet og sikkerhet i helsesystemer, tverrfaglig samfunnssikkerhet, sikkerhetskultur, pasientoverganger, samhandlingsreformen.
Tlf.: 51 83 15 34 / Mobil: 926 12 650
E-post: karina.aase@uis.no