MENY

Kjønnsroller og likestilling

Her er våre eksperter innen kjønnsforskning og temaer knyttet til forståelser av kjønn, kjønnsroller og likestilling.

Professor Lene Myong
Nettverk for kjønnsforskning
Kompetanseområder: transnasjonal adopsjon, feministisk teori, critical race theory (CRT), rasisme og etnisk tilnærming.
Tlf: 51 83 15 09
E-post: lene.myong@uis.no

Førsteamanuensis Ingvil Hellstrand
Nettverk for kjønnsforskning
Kompetanseområder: Feministisk teori og metode, kjønnsforskning, film og filmhistorie, kulturteori, litteraturkunnskap.
Tlf.: 51 83 15 43 / Mobil: 911 53 168
E-post: ingvil.f.hellstrand@uis.no

Førsteamanuensis Lars Rune Waage
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Kompetanseområder: maskulinitet, homoseksualitet, queer-teori, 1800-tallslitteratur, barne- og ungdomslitteratur
Tlf.: 5183 3474 / Mobil: 952 46 140
E-post: lars.r.waage@uis.no

Professor Anne Kalvig
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Kompetanseområder: Feministisk teori og metode, nyreligiøsitet, religionshistorie, religionsvitenskap, kjønn og religion, grasrotaktivisme 
Tlf.: 51 83 13 49 / Mobil: 926 16 806
E-post: anne.kalvig@uis.no

Førsteamanuensis Janne Stigen Drangsholt
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Kompetanseområder: Feministisk teori, presentasjoner av kjønn i bøker og på film (om kvinner får lov til å være morsomme i komedier), morsrollen, oppfatninger av kvinners kropp, hvilken rolle jenter og kvinner spiller i eventyr m.m
Tlf.: 51 83 13 19
E-post: janne.s.drangsholt@uis.no