MENY

Kultur, utøvende og skapende kunst

Ved UiS finnes det en rekke fagpersoner og forskere med bred ekspertise innen temaer som kultur, musikkvitenskap samt utøvende og skapende kunst.

Fakultet for utøvende kunstfag er en vesentlig kunst- og kulturaktør i regionen, med en stor utadrettet konsert- og forestillingsvirksomhet med klassisk musikk, jazz- og improvisasjonsmusikk og dans. I dette kompetansefeltet har ansatte ved UK bred ekspertise. Også på det musikkvitenskapelige området har UK relevant forskningskompetanse.

Våre eksperter dekker disse områdene:

  • Offentlig kunst- kulturdebatt
  • Bransjespørsmål/ entreprenørskap
  • Artisitic Research
  • Musikkvitenskap
  • Utøvende musikk (klassisk, jazz/improvisasjon)
  • Dans (fortrinnsvis samtidsdans)
  • Bjergstedsamarbeid (Bjergstedvisjonen: «Nasjonalt kraftsenter for musikk og kunst»)
  • Anmeldelser i kunst- og kultursektoren

Vennligst kontakt fakultetsadministrasjonen bjergsted@uis.no for eventuelt videre kontaktformidling i fagmiljøet.