MENY

Ledelse, hotell, reiseliv og servicenæring

UiS har flere gode eksperter som forsker på et bredt spekter av tema innenfor ledelse, hotell- og reiselivsbransjen og servicenæringen.

Førsteamanuensis Åse Helene Bakkevig Dagsland
Norsk hotellhøgskole.
Kompetanseområder: sosialisering av unge arbeidstakere i hotell- og reiselivsnæringen, lærlinger, arbeidsforhold, rekruttering til restauranter og hoteller, hotell- og reiselivsnæringens «image» blant ungdom, ledere og lærlinger i reiselivsbransjen. 
Telefon: 51 83 37 44
E-post: aase-helene.b.dagsland@uis.no

Førsteamanuensis Truls Engstrøm
Norsk hotellhøgskole.
Kompetanseområder: mentorprogram, mentoring og prestasjonsutvikling, opplevelsesturisme, turismens økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvenser, «tourism yield», serviceledelse, nisjeturisme
Telefon: 51 83 37 02 / Mobil: 907 71 446
E-post: truls.engstrom@uis.no

Professor Trude Furunes 
Norsk hotellhøgskole.
Kompetanseområder: Serviceledelse og ledelse, aldersriktig ledelse & seniorpolitikk, lederes holdninger til eldre arbeidstakere og emosjonsregulering i ledelse.
Telefon: 51 83 37 62
E-post: trude.furunes@uis.no

Førsteamanuensis Olga Gjerald 
Norsk hotellhøgskole.
Kompetanseområder: serviceledelse, hotell- og reiselivsledelse, gjesters opplevelser, internasjonalt reiseliv, turoperatørers oppfatninger av risiko relatert til hvilke produkter de skal levere, turismeutvikling. 
Telefon: 51 83 37 63
E-post: olga.gjerald@uis.no

Førsteamanuensis Åsa Helen Grahn
Norsk hotellhøgskole.
Kompetanseområder: Turister motivasjon for å reise, turismeopplevelse, turisters personlige utbytte av kulturelle opplevelser, global og ansvarlig turisme, bærekraftig turisme, turisters ansvar, turismeutvikling
Telefon: 51 83 37 30 / 901 73 345
E-post: asa.grahn@uis.no

Professor Håvard Hansen
Norsk hotellhøgskole.
Kompetanseområder: Markedsføring, Forbrukerpsykologi, markedsanalyse, serviceledelse, beslutningstaking hos individer og i organisasjoner.
Telefon: 51 83 37 61
E-post: havard.hansen@uis.no

Førsteamanuensis Kai Victor Hansen
Norsk hotellhøgskole.
Kompetanseområder: service og markedsføring, metoder for å avdekke forbrukernes oppfatninger av produkter og tjenester, tipsing på restauranter, måltidsopplevelser, restauranter og spisesteders forbedringspotensiale, måltider og konsumenters atferd. 
Telefon: 51 83 37 40 / 900 36 744
E-post: kai.v.hansen@uis.no

Førsteamanuensis Annie Haver
Norsk hotellhøgskole.
Kompetanseområder: Ledelsesforskning, betydningen av regulering av følelser, følelser og prestasjoner, emotional labor, emosjonell intelligens, well-being og mental helse.Positive psykologi – deriblant autentisk lederskap, «resilience» og sunne reguleringsstrategier.
Telefon: 51 83 37 82 / Mobil: 415 365 02
E-post: annie.haver@uis.no

Professor Øystein Jensen
Norsk hotellhøgskole.
Kompetanseområder: bærekraftig reiseliv, bærekraftig turisme, turismeutvikling, markedsføring av destinasjoner og turistattraksjoner, lokal guiding.
Telefon: 51 83 37 18 
E-post: oystein.jensen@uis.no

Førsteamanuensis Tone Therese Linge
Norsk hotellhøgskole.
Kompetanseområder: Etnisk mangfold i hotell- og reiselivsnæringen, mangfoldsledelse, kommunikativ kompetanse på flerkulturelle arbeidsplasser, organisasjonskommunikasjon, interkulturell kommunikasjon, organisasjonsidentitet
Telefon: 51 83 37 43 / 98 87 61 46
E-post: tone.linge@uis.no

Professor Einar Marnburg, PhD
Norsk hotellhøgskole.
Kompetanseområder: Strategiutvikling, ledelse, organisasjonspsykologi, næringslivsetikk, hotell og reiseliv.
Telefon: 486 01 202
Email: einar.marnburg@uis.no

Professor Elisabeth Lind Melbye
Norsk hotellhøgskole.
Kompetanseområder: mat, ernæring, forbrukeratferd, folkehelse, matrelaterte foreldre-barn interaksjoner, mat i institusjoner (sosioøkologiske og organisasjonsteoretiske perspektiver), beslutningsprosesser, sosialpsykologi, markedsanalyse og forskningsmetode.
Telefon: 51 83 16 63 / 93 09 32 99  
E-post: elisabeth.l.melbye@uis.no
 

Professor Torvald Øgaard
Norsk hotellhøgskole.
Kompetanseområder: organisasjon og ledelse i reiselivsnæringen, serviceledelse, hva turister bekymrer seg for på reise, turistopplevelser, turistbekymringer, turisters vurderinger av matrisiko, organisasjonskultur i hotell- og reiselivsnæringen, arbeidsforhold i cruisenæringen, serviceledelse i cruisenæringen, hva cruiseturister bruker penger på, cruiseturisters ferievaner, gjestetilfredshet og hotellkvalitet.
Telefon: 51 83 15 97  / Mobil: 916 85 300
E-post: torvald.ogaard@uis.no