MENY

Mat og matmarkeder

UiS har flere eksperter som jobber med forskning knyttet til mat, matmarkeder, forbruk og måltidsopplevelse.

Professor Frank Asche
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Fiskeri- og havbruksøkonomi, produksjon, verdikjeder og markeder for sjømat. Arbeider også med energimarkeder, sikkerhet og generelle anvendte økonomiske problemstillinger.
Telefon: 51 83 22 86 
E-post: frank.asche@uis.no

Professor Håvard Hansen
Norsk hotellhøgskole
Kompetanseområder: Forbrukerpsykologi, forbrukeratferd, salgstriks, kundeservice, økonomisk psykologi, prisvurderinger, vaneatferd, personlighetsforskjeller, konteksteffekter, smakspreferanser, avvik fra rasjonalitet, og produktvurderinger. Er opptatt av forbruk av mat, og derfor bruker gjerne mat som kontekst i sine studier av forbrukere. Mat og matmarkeder.
Telefon: 51 83 37 61
E-post: havard.hansen@uis.no

Førsteamanuensis Kai Victor Hansen
Norsk hotellhøgskole
Kompetanseområder: service og markedsføring, metoder for å avdekke forbrukernes oppfatninger av produkter og tjenester, tipsing på restauranter, måltidsopplevelser, restauranter og spisesteders forbedringspotensiale, måltider og konsumenters atferd.
Telefon: 51 83 37 40 / 900 36 744
E-post: kai.v.hansen@uis.no

Professor Elisabeth Lind Melbye
Norsk hotellhøgskole
Kompetanseområder: Er klinisk ernæringsfysiolog, mat-relatert forbrukeratferd, mat og måltider I relasjon til barn og foreldre, folkehelse og kostholdsråd, ernæring, klinisk ernæring, sunn og usunn mat m.m. 
Telefon: 51 83 16 63
E-post: elisabeth.l.melbye@uis.no

Førsteamanuensis Bård Misund
Handelshøgskolen ved UiS
Hovedfag både i havbruk fra Norges Fiskerihøgskole og i finans fra NHH, og doktorgrad på verdsetting av oljeselskaper fra UiS. Misund har over 10 års erfaring som analytiker og rådgiver i selskaper i havbruks- og oljenæringen som Cermaq, Grieg Seafood og Statoil. Kompetanseområder er generell finans, investeringer (prosjekter, aksjer, obligasjoner, råvaremarkeder og fond), verdsetting av oljeselskaper og havbruksselskaper, samt bruk av finansielle derivater for å styre prisrisiko (risikostyring) i råvaremarkeder og finansielle markeder. I tillegg til generelle finansspørsmål, kan han uttale seg spesifikt om prising av selskaper som driver med olje og gass, fiskeri og havbruk, samt bruk av finansielle verktøy slik som opsjoner, og forward- og futureskontrakter, for å styre risiko (volatilitet) i råvaremarkeder og finansielle markeder.
Telefon: 41 68 17 29
Epost: bard.misund@uis.no

Professor Yuko Onozaka
Handelshøgskolen ved UiS
Kompetanseområder: Forbrukeratferd, forbrukeres avgjørelser basert på miljømessige, sosiale eller helsemessige forhold, mat som merkevare, økologiske matmarkeder, organisk mat, lokal mat, fair trade m.m.
Telefon: 51 83 37 16 
E-post: yuko.onozaka@uis.no

Professor Ragnar Tveterås
Handelshøgskolen ved UiS
Kompetanseområder: Næringsøkonomi; havbruk, fiskeri, sjømatmarkeder, landbruk, energimarkeder, petroleumsnæringen og industri. Produktivitetsanalyse, teknologiske endringer, økonomisk risiko, produksjonsrisiko, markedsetterspørsel, næringsklynger. Bedriftsetableringer og –nedleggelser, nye bedrifter, læringseffekter, konjunkturer.
Telefon: 51 83 16 40 / Mobil: 990 16 796
E-post: ragnar.tveteras@uis.no