MENY

De yngstes lyder og kroppsspråk i barnehagen - støy eller kommunikasjon?

19. januar 2018 disputerte PROFRES-kandidat Dag Øystein Nome ved Universitetet i Agder.

Dag Øystein Nome forsvarte 19. januar 2018 sin doktoravhandling, «De yngste barnas nonverbale handlingsrepertoar – slik det utvikler seg og kommer til uttrykk i norske barnehager» ved Universitetet i Agder.

Mens oppmerksomheten omkring de yngste barna i barnehagen ofte er rettet mot omsorgsbehov, sårbarhet og fare for mentalt stress, viser Nome frem en annen side av disse barnas hverdagsliv i institusjonene hvor barnas sosiale ressurser er i fokus. Det vil blant annet si ikke-verbale lyder, ulike kroppslige uttrykk og forholdet til leker og ting i barnehagen. Les mer på UiA sine nettsider

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor II Eva Gulløv, UiA (hovedveileder) og professor Ingrid Lund, UiA (bi-veileder).

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder.

 

Dag Øystien Nome