MENY

Disputas om foreldreinvolvering i barns helsetilbud

PROFRES-kandidat og spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi Antje Aarthun disputerer for graden philosophiae doctor i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger tirsdag 25. juni 2019.

Antje Aarthun Antje Aarthun disputerer 25. juni 2019

Aarthun vil forsvare avhandlingen Parental involvement in children's healthcare decisions at the hospital: A health-promoting perspective

Hovedveileder er professor Kristin Akerjordet, Universitetet i Stavanger. Medveileder er professor Knut Øymar, Universitetet i Bergen. 

Oppgitt emne for prøveforelesning: Familieterapi i forbindelse med barns innleggelse på sykehus – en oversikt over kunnskapsgrunnlaget.