MENY

Doktorgrad om sykepleier-pasient relasjoner i hjemmesykepleie

​PROFRES-kandidat Maria Strandås er universitetslektor og stipendiat ved sykepleierutdanningen i Bodø. Hun disputerer for doktorgrad 18. juni 2019.

Maria Strandås PROFRES-kandidat Maria Strandås disputerer ved Nord universitet 18. juni 2019

Tittel på avhandling: 
Sykepleier-pasient relasjoner som profesjonell praksis. En etnografisk studie om sykepleier-pasient relasjoner i hjemmesykepleie, i en tid av New Public Management.

 

Tittel på prøveforelesning: 

Diskuter ulike organisatoriske faktorers mulige effekt på kvaliteten i kommunale helsetjenester.

 

Opponenter: 

1. Opponent: Professor Emerita Solveig Hauge. 
2. Opponent: Professor Eric Carlström. Leder for bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Rose Mari Olsen.

Veiledere: 
Hovedveileder: Professor Terese Bondas. 
Biveileder: Professor Steen Wackerhausen.

Disputasleder: 
Professor Berit Brinchmann


Klokkeslett: 
Prøveforelesning kl. 10:00. 
Disputas: kl. 12:30