MENY

E-læring bedrer sykepleierstudentenes evne til pasientvurdering

PROFRES-kandidat Hege Mari Johnsen disputerte for ph.d.-graden mandag 11. juni 2018 ved Universitetet i Agder.

Hege Mari Johnsen disputerte for ph.d.-graden mandag 11. juni 2018 med avhandlingen «“Being-in-the-World” Teaching clinical reasoning skills to nursing students through a serious game”. Avhandlingen viser at e-læring med eksempler fra pasientsituasjoner kan gi sykepleierstudenter god ballast når de møter pasienter.

Forskningen konsentrerer seg om sykepleierstudenters møte med KOLS-pasienter. Avhandlingen viser at erfaringene fra e-læringen kan bidra til å øke sykepleierstudenters bevissthet om systematiske undersøkelser og vurdering av pasienter. Evnen til refleksjon rundt dette kan hjelpe til å identifisere forverring i pasienters tilstand, og for å velge aktuelle tiltak i bestemte situasjoner.

Hege Mari Johnsen har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap.

Doktorgradsprosjektet er finansiert av Fakultet for helse- og idrettsvitenskap (UiA) og Norsk Sykepleierforbund. Prosjektet har i tillegg hatt praktisk støtte fra bachelorstudenter ved Multimedieteknologi og -design-studiet ved Fakultet for teknologi og realfag (UiA), Grimstad kommune og Sørlandet Sykehus HF. Les mer på UiA sine nettsider.

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Åshild Slettebø, UiA (hovedveileder) og professor Mariann Fossum, UiA (bi-veileder).

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder.

Portrettbilde av Hege Mari Johnsen

Hege Mari Johnsen. foto: privat