MENY

Doktorgradsprogram i helse og medisin

Ph.d.-programmet i helse og medisin er knyttet til det Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Helse og medisin beskriver en gruppe av fag som alle arbeider for å bedre det medisinske tilbudet og dermed befolkningens helse.

Doktorgradsprogram i helse og medisin

 De helseproblemer vi står overfor i dag, skiller seg fra tidligere tiders helseutfordringer. Tidligere var det bakterielle infeksjonssykdommer som truet folks helse. I dag har vi en HIV virusepidemi som det største folkehelseproblem i Afrika. Dagens helseproblemer er i større grad knyttet til den enkeltes livsstil og evne til å ivareta sin egen helse. Vi ser betydelige helseutfordringer i forhold til kroniske sykdommer, psykiske lidelser, rus, kreft, diabetes, fedme, kols, astma og demens.

Fagfeltet Helse og medisin
Det er derfor behov for å integrere forskning innen helse og medisin med elementer fra flere fagområder for å framskaffe kunnskap om sammenhenger om individuelle, strukturelle og samfunnsmessige forhold. Til det kreves både flerfaglig og tverrfaglig forskning hvor naturviten­skapelig metode er sentralt. Andre aktuelle metoder baserer seg på samfunnsvitenskap, epidemiologi og helsetjenesteforskning.

Studiet i Helse og medisin vil på et bredt metodegrunnlag legge til rette for multi­disiplinære vitenskapelige tilnærminger til forskning, der flere fagområder som klinisk og translasjonell medisin, sykepleie, kiropraktikk, pasientsikkerhet og psykologi har sin naturlige plass. Studiet skal bidra til å utvikle kunnskap som setter pasientene og helsepersonell bedre i stand til å møte morgendagens helseutfordringer. Den vil ha som mål å utvikle PhD-studentenes kompetanse til å gjennomføre forskning som øker forståelsen for hvordan faktorer på ulike nivå og områder påvirker menneskets helse.

Deltakelse i aktive forskningsmiljø
Deltakelse i aktive forskningsmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt er obligatorisk, og alle kandidater skal inkluderes i fagseminarer og samlinger ved UiS. Minst en gang per år skal fremdrift i avhandlingsarbeidet presenteres internt. Det skal gis en intern fagfellevurdering som det skal rapporteres om i fremdriftsrapporten. I tillegg skal kandidatene presentere sine forskningsresultater på internasjonale konferanser.

Normalt skal alle kandidater ha et utenlandsopphold på minimum 3 måneder.

Faglig formidling av forskningen
Faglig formidling av forskningen er obligatorisk og består av følgende elementer:

  • Årlig formidling av forskningsprogresjon i det faglige miljøet ved UiS
  • Minimum en årlig forelesning innen avhandlingstemaet for master-/bachelorstudenter
  • Minimum en presentasjon på internasjonal faglig konferanse i løpet av studietiden
  • Minimum en populærvitenskapelig artikkel i løpet av studieperioden