MENY

Opplæringsdel

Opplæringsdelen for kandidater innen studium i Helse og medisin er delt blant kandidater som er tatt opp på vanlig måte og kandidater som er tatt opp gjennom Nettverk for Medisinske Vitenskaper.

Opplæringsdelen skal inneholde dan faglige og metodiske skoleringen som er nødvendig for arbeidet med avhandlingen.

Opplæringsdelen er obligatorisk og omfatter minimum 30 studiepoeng. Disse skal disponeres som følgende:

  1. 10 studiepoeng i vitenskapsteori og etikk
  2. 10 studiepoeng i metode
  3. 10 studiepoeng innen spesialiseringsområdet

Opplæringsdelen for kandidater tatt opp gjennom Nettverk for Medisinske Vitenskaper har følgende komponenter:

  1. 5 studiepoeng i vitenskapsteori og etikk
  2. 10 studiepoeng i kvalitativ eller kvantitativ metode
  3. 5 studiepoeng i design og metodevalg i helseforskning
  4. 10 studiepoeng i spesialiseringsemner eller godkjent spesialisering

Opplæringsdelen skal også bestå av obligatorisk faglig formidling og skal bestå av følgende elementer:
- Årlig presentasjon av forskningsprogresjon i det faglige miljøet ved UiS.
- Minimum en presentasjon på internasjonal faglig konferanse i løpet av studietiden.
- Minimum et populærvitenskapelig bidrag i løpet av studieperioden.

Opplæringsdelen bør gjennomføres i begynnelsen av studiet og skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen leveres. Fakultetet kan gi fritak for deltakelse i deler av opplæringsdelen dersom tilsvarende krav er oppfylt ved en annen enhet eller institusjon som gir godkjent opplæring.

Antall artikler i doktorgradsavhandlingen

Normen for antall artikler er minimum 3 artikler som førsteforfatter.

Hovedregel: 2 artikler skal være innsendt for publisering, hvorav 1 skal være akseptert for publisering.