MENY

Opplæringsdel

Opplæringsdelen for kandidater innen studium i Helse og medisin er delt blant kandidater som er tatt opp på vanlig måte og kandidater som er tatt opp gjennom Nettverk for Medisinske Vitenskaper.

Opplæringsdelen skal inneholde den faglige og metodiske skoleringen som er nødvendig for arbeidet med avhandlingen. 

Opplæringsdelen bør gjennomføres i begynnelsen av studiet og skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen leveres. Fakultetet kan gi fritak for deltakelse i deler av opplæringsdelen dersom tilsvarende krav er oppfylt ved en annen enhet eller institusjon som gir godkjent opplæring.

Emnedelen
Emnedelen er obligatorisk og omfatter minimum 30 studiepoeng. Alle kandidater som er tatt opp til programmet fra og med 2018 skal følge denne planen for emnedelen:

  1. 10 studiepoeng i vitenskapsteori og etikk
  2. 10 studiepoeng i forskningsmetode
  3. 10 studiepoeng innen tematiske emner

Formidlingsdelen
Formidlingsdelen er også obligatorisk og består av følgende:

  1. Jevnlig formidling av egen forskning i det faglige miljøet.
  2. Minimum en presentasjon på internasjonal faglig konferanse i løpet av studietiden.
  3. Minimum et populærvitenskapelig bidrag i løpet av studieperioden.