MENY


Utdanningsvitenskap/Educational Sciences er et ph.d.-program ved Det humanistiske fakultet.

Ansvarsområdet til utdanningsvitenskap, dets avgrensninger og potensial, så vel som relasjonen til ulike typer praksis, defineres ikke først og fremst ved avgrensing mot andre vitenskapsområder, men ved at utdanning i vid betydning utgjør forskningens gjenstandsfelt.

Programmet drives i nært samarbeid med alle institutter og sentra ved fakultetet og består i dag av tematiske områder som oppvekst, danning og undervisning. Forskningen ved fakultetet er i stor grad organisert i form av programområdene for forskning, som også er sentrale bidragsytere i arbeidet med å utvikle ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap.

Studiets navn er Ph.d. i utdanningsvitenskap. Studiets engelske navn er PhD in Educational Sciences. Ph.d.-studiet utgjør 180 studiepoeng. Utdannings-/framdriftsplanen skal legges opp slik at ph.d.-studiet skal fullføres innenfor en normert ramme på tre år. (Lovfestede permisjoner regnes ikke med).

Studiet henvender seg til godt kvalifiserte kandidater innen utdanningsvitenskapelige fag som ønsker å kvalifisere seg for det høyeste utdanningsnivået innen fagområdet. Undervisning og veiledning vil primært være på norsk. Deler av undervisningen og veiledningen kan også foregå på engelsk.

På grunnlag av fullført og godkjent opplæringsdel, ph.d.-avhandling, prøveforelesning og disputas tildeles kandidatene graden Philosophiae doctor (Ph.d.).
Utdanningsvitenskap/Educational Sciences er et ph.d.-program ved Det humanistiske fakultet.

Utdanningsvitenskap svarer til den engelske termen Educational Sciences, som er et flerfaglig og tverrfaglig vitenskapsområde. Området dekker forskning forankret innenfor fagfelt som pedagogikk, spesialpedagogikk, fagdidaktikk, allmenndidaktikk, og literacy. I tillegg dekker det forskning som er forankret innenfor fagfelt som utdanningspsykologi og -sosiologi.

Sist oppdatert: 17.12.2018