MENY

Rapport om balansert rekruttering på det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet

Arbeidsgruppa “Rekruttering av kvinner til faste stillinger på TN” har nylig kommet med sin rapport om balansert rekruttering på det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. De har foreslått en rekke tiltak for å rekruttere flere kvinner.

9. desember har arbeidsgruppa «rekruttering av kvinner til faste vitenskapelige stillinger på TN» presentert sin rapport: Balansert rekruttering. Dette arbeidet er en del av prosjektet Kvinner til topps.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) har utpreget flere menn i faste, vitenskapelige stillinger enn kvinner. Arbeidsgruppa har analysert denne kjønnsubalansen i forbindelse med rekrutteringsprosessene til faste stillinger.

Mandatet har vært å klarlegge tilfeller av ulikhet i rekruttering og kvalifisering av kvinner og menn ved UiS, samt å identifisere eventuelle strukturelle og sosiale årsaker til en slik ulikhet. Arbeidsgruppa oppdrag har også vært å foreslå tiltak for å skape bedre kjønnsbalanse i tråd med UiS og TN sine strategiske mål. 

Arbeidsgruppa har foreslått 6 tiltak: 

1. Utvikling av utlysningsteksten. Formelle krav til språk og faglig profil må gjøres bredere, og mer inkluderende. 

2. Fokus på bred utlysning geografisk, internasjonalt eventuelt med fokus på land som har lavkonjunktur (Sør-Europa, Finland). Vi oppfordrer at det identifiseres rekrutteringsplattformer internasjonalt, men fagspesifikt, for å nå den maksimale målgruppe.

3. Utforming av eksplisitte tiltak og tilbud, gjerne unikt for UiS, til bruk i utlysningstekst og intervju. I dette legger vi forskjellige fast-track ordninger, etableringshjelp, oppstartspakker og familiepakker. Disse er til rådighet for instituttleders prioritering, med forberedt innhold og støtte fra HR. 

4. Styrke bevissthet om og refleksjon rundt HRs rolle og kommunikasjon av tiltak og tilgjengelige ressurser til instituttleder og faglig ledelse.

5. Strategiske midler til å dekke omkostninger ved rekrutterings-incentiver. Vi noterer oss at en betydelig økt satsning på (kvinne-)rekruttering ikke kan dekkes av instituttenes økonomi alene. En slik satsning vil derfor avhenge av øremerking av sentrale midler for å iverksette og implementere disse tiltakene.

6. Videre studier av rekrutteringssituasjonen ved TN-fakultetet. Vi anbefaler at vår pilot-studie av ansettelsesprosesser og intervjusituasjon ved TN videreføres ut prosjektperioden for Kvinner til topps.

Les hele rapporten Balansert rekruttering.

Arbeidsgruppa har bestått av: Ingvil Hellstrand, Anders Tranberg, Elisabeth S. Paulsen, John Grønli og Norbert Puttkamer.

Forside rapport Balansert rekruttering

Arbeidsgruppa har analysert rekrutteringsprosessene til faste stillinger på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.