MENY

Kvinner til topps – gjennom 4 tiltakspakker

Fire forskjellige tiltakspakker er utviklet basert på UiS sine hovedutfordringer og erfaringer fra andre institusjoner. Målet er å øke andelen kvinnelige professorer fra 21 til 28 prosent innen prosjektslutt høsten 2018.

Målsettingen er ambisiøs. Heldigvis viser statistikk fra andre institusjoner at tiltak virker. Universitetet i Tromsø (UiT) er et norsk kroneksempel. Etter 12 år med fokus på problemstillingen oppnådde UiT som første norske universitet en kvinneandel i professorstillinger på 30 prosent i 2013. Les Fra verst til best på likestilling på UiT sine nettsider. 

Deres erfaring var at involvering og engasjement i ledelsen var avgjørende for å oppnå gode resultater. Derfor iverksetter vi en tiltakspakke på ledelesesendring for å bevisstgjøre og ansvarliggjøre linjeledelsen ved UiS. 

Selv om UiS bare har 21 prosent kvinnelige professorer, har universitetet god kjønnsbalanse i førstestillingnivå. Derfor setter vi i gang et opprykksprogram, hvor kvinner i førstestillinger skal motiveres og inspireres til å oppnå professorat. Erfaringer viser for eksempel at kvinner venter lengre enn menn før de søker opprykk, og tilsvarende program har hatt stor suksess ved UiT. 

Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er situasjonen mer prekær; der er det bare 17 prosent kvinner i forskerstillinger/førsteamanuensis-stillinger, selv om det er 38 prosent kvinnelige stipendiater. To tiltakspakker er utviklet for å bedre dette; en for å beholde kvinnene ved universitetet etter disputas (mentorprogram) og en for å rekruttere flere kvinner til universitetet (rekruttering). 

Les videre om de fire forskjellige arbeidspakkene.  

Ledelsesendring
For å lykkes med prosjektet må ledelsen ved UiS være dedikert. Derfor er rektor og HR-direktør samt dekan for TekNat-fakultetet med i prosjektgruppa. Ledere skal gjennom dette prosjektet bevisstgjøres og ansvarliggjøres. En kvalitativ studie på TekNat skal identifisere barrierer og vil gi grunnlag for organisatoriske tiltak.

Opprykksprogram
UiS starter nå et program hvor 15–20 kandidater, anbefalt av instituttledere, skal gjennomgå en prøveevaluering tilnærmet lik en faktisk professorevaluering. Målet er å kartlegge hva kandidatene eventuelt mangler for å oppnå professorkompetanse, og gi motivasjon og støtte i prosessen mot professorat.

Mentorprogram
Mentorprogrammet retter seg mot kvinner ved TekNat for å bedre kjønnsbalansen i førstestillinger. Ved å få tildelt en professor ved UiS som mentor, håper vi å motivere kvinner og bedre tilrettelegge for en forskerkarriere for kvinnen ved UiS.

Rekruttering
UiS skal arbeide med å identifisere og implementere nye metoder for rekruttering ved UiS. Slik håper vi å få flere kvalifiserte og gode kvinnelige søkere til professorstillingene våre.