MENY

Ledelsesendring

Ledelsen ved UiS og TekNat-fakultetet er svært delaktig i prosjektet Kvinner til topps. Lederne skal bevisstgjøres og ansvarliggjøres. En kvalitativ studie på TekNat skal identifisere barrierer og vil gi grunnlag for organisatoriske tiltak.

Sonderinger gjort i forkant av prosjektstart viste tydelig at ledelsen ved UiS, og TekNat spesielt, ønsket tiltak for å forbedre kjønnsbalansen. UiS-ledelsen og TekNat-ledelsen deltar aktivt i styringsgruppen til prosjektet. Dette er viktig fordi erfaringer blant annet fra EU og USA viser at en interessert og engasjert ledelse er avgjørende for at endringstiltak lykkes1.

Målet med ledelsesendringen er å involvere, og på den måten ansvarliggjøre, lederne. Gjennom Kvinner til topps vil vi også invitere spesialister på kjønnsbalanse til ledermøter (rektormøter og ledermøter ved fakulteter) for å informere, men også diskutere aktuelle problemstillinger.

Forskning
Nettverk for kjønnsforskning ved UiS startet våren 2014 et samarbeid med TekNat for å bedre kjønnsbalansen ved fakultetet. Nettverket vil videreføre dette samarbeidet gjennom Kvinner til topps. De vil utføre en case-studie ved fakultetet.

Erfaringer fra Danmark viser for eksempel at manglende nettverks- og utviklingsmuligheter kan oppleves som en hindring, samtidig som balansen mellom jobb og familieliv kan være utfordrende2,3. TekNat har også en høy andel ikke-norske kvinner. Det er mulig at disse opplever en såkalt «double strangeness», følelsen av å ikke «høre til» i akademia eller i landet4.

Case-studien vil gi ny kunnskap om hvilke organisatoriske tiltak som kan ha effekt for kjønnsbalansen, og resultatene fra analysene vil bli brukt i ledelsesendringen, som utgangspunkt for tiltak, seminar og kurs.

Studien vil også komplementere opprykks- og mentorprogrammet, ved at vi kan gi mer tilrettelagt støtte til kandidatene i disse programmene. Til sammen vil tiltakene i denne arbeidspakken sikre struktur- og ledelsesendringer som gir langvarige effekter på kjønnsbalansen.

Referanser: 

  1. Danowitz Sagaria, (2007). Women, Universities, and Change. Gender Equality in the EU and the US. Macmillan
  2. Bystydzienski & Bird, 2006, Removing Barriers. Women in Academic STEM, Bloomington: Indiana Univer Press.
  3. Højgaard & Søndergaard (eds) 2003: Akademisk Tilblivelse. Akademia og dens kønnede befolkning.
  4. Acker, 2008, Helpful Men and Feminist Supp.: More Than Double Strangeness, Gender, Work & Org.15, 288-293.