MENY

Prosjektgruppe

Kjernegruppe:
Gunhild Bjaalid (prosjektleder), HR-avdelingen
Kjetil Kiil Halvorsen, HR-avdelingen
Ingvil Førland Hellstrand, Nettverk for kjønnsforskning

Forskergruppe:
Ingvil Førland Hellstrand, Nettverk for kjønnsforskning
Maria Dockweiler, Nettverk for kjønnsforskning (avsluttet sitt engasjement ved UiS) 

Styringsgruppe:
Rektor Marit Boyesen
HR-direktør Halfdan Hagen
Forsknings- og innovasjonsdirektør Troels Gyde Jacobsen
Dekan ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Øystein Lund Bø