MENY

Å leve og arbeide med kreft

Folke Hermansens Fond, SUS, Kreftomsorg Rogaland, Kreftforeningen, Sykehuset i våre hender og Næringsforeningen i Stavanger-regionen inviterer til folkemøte om kreftforskning.

Folke Hermansens fond til fremme av kreftforskningen ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) inviterer sammen med SUS, Sykehuset i våre hender, Kreftforeningen, Kreftomsorg Rogaland og Rotary og Næringsforeningen i Stavangerregionen til Kreftforskningsdagen 2017.

Folke Hermansens opprettet fondet før sin død i 2006. Fondet har i 2017 delt ut nærmere 40 millioner kroner til 55 forskningsprosjekt ved SUS. Disse midlene har medvirket til at våre kreftforskere er blant de fremste i landet, særlig innenfor bryst- og tarmkreft. I 2016 ble avdelingsoverlege Ingvil Mjaaland gitt hedersbevisningen Årets onkolog i Norge. Forskningsrådet har tidligere gitt kirurgisk kreftbehandling ved SUS sammen med to andre sykehus toppkarakter – av totalt 60 miljø som ble evaluert.

«Folkefondets» vedtekter sier at Fondet skal støtte forskning knyttet til diagnostikk, behandling og pleie av kreftpasienter. Denne intensjonen er også lagt til grunn for presentasjonene under Forskningsdagen 2017. Den forskningskompetansen som bygges opp ved SUS, og de resultatene som oppnås, har direkte betydning for behandlingen av pasienter slik at flere overlever med betydelig bedre livskvalitet.

Program
19:00 Velkommen ved Folke Hermansens Fond
         Sang ved Ingrid Kjosavik
19:05 Pakkeforløp for Kreft. Helseminister Bent Høie
19:20 Pakkeforløp for brystkreft
         Seksjonsoverlege Ingvil Mjaaland, avd. for blod og kreftsykdommer, SUS
19:40 Kirurgisk behandling ved SUS.
          Siri Kommedal, Endokrinkirurgisk seksjon
19:50 Brukermedvirkning i forskning.
          Kirsten Haugland, avdelingsleder forskning og forebygging i Kreftforeningen
20:10 Sang ved Ingrid Kjosavik
20:15 Pårørendes rolle og betydning i kreftomsorgen på norske sykehus. 
         Inger Johanne Bergerød, doktorstipendiat, SUS og UiS og Siri Wiig, professor, UiS
20:30 Utdeling av forskningsmidler 2017,
          v/ Tore Lærdal, styreleder, Folkefondet
         Årets tildelingsramme er på kr. 5 mill. I denne inngår kr. 1 mill fra Partnerskap for forskning etter en arv fra                 Solveig Elise og Arne Marinius Klungtveit samt Alfred Langfeldt. Det har meldt seg 10 søkere.

 

Hender som holder hverandre.

Å leve og arbeide med kreft. Folkemøte under Forskningsdagene.