MENY

Forskningens dag - fra praksis til forskning

Miljøterapi, tvang, dilemmaer og suicidalitet. Pasient- og behandlerperspektivet belyst ved forskning i klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssjukehus.

Program

10.45 - 11.30
I Cafè Latter/kantinen
Velkommen v/forskningssjef Jan Olav Johannessen
Om fag og forskning fra en fagdirektørs posisjon v/fagdirektør Eldar Søreide
Utdeling av priser for beste poster, beste forskningsartikkel og årets formidler.
Posterutstilling, stands og ser vering.
11.30 - 12.10
Hva forskes det på i psykisk helsefeltet i Helse SørØst? Hva bør vi forske på i Norge de neste 10 årene?
v/forskningssjef og professor Ingrid Melle, Universitetet i Oslo/Oslo Universitetssjukehus.
12.10 - 12.30
Kommentarer
12.40 - 13.25
Miljøpersonalets opplevelse av å bruke tvang.
v/Marie Haugvaldstad, psykolog, Stavanger DPS
Kommentarer ved Mads Johansen - postleder B2, Liv Fevang - under visningsansvarlig konsulent med
er faringskompetanse FoU-enheten, Lars Conrad Moe - klinikksjef PHBURA
13.30 - 14.50
Fremragende forskning fra klinikker for psykisk helse, SUS:
13.35: Pasienter med psykotisk depresjon og suicidalitet. Pasientens eget perspektiv, hva hjalp?
v/Kristin Jørstad Fredriksen, overlege og PhD-stipendiat, Avdeling sikkerhet
14.00: Pasienter med første-episode psykose. Hva hjelp meg til å bli frisk: Pasientens eget perspektiv.
v/Jone Bjørnestad, psykolog og PhD-stipendiat, TIPS
14.20: Praksisnær forskning på SESAM
v/Ingelin Testad, senterleder og post-doc, SESAM/ Mar tha Therese Gjestsen, stipendiat/koordinator
SESAM intervensjonsteam
14.40: Rusbruker, hva hjalp meg ut?
v/representant fra KORFOR
15.00 - 15.30
Panel: Hva bør vi lure på, så hva bør vi forske på?
v/Ingelin Testad, Kolbjørn Brønnick, Wenche ten Velden, Sverre Nesvåg, Liv Sand
Oppsummering og avslutning
Sted: Forsknings- og undervisningsenheten, 3. etasje i F-bygget, rom F -308 og i kantinen/Cafè Latter.

Arrangementet krever påmelding. 
Påmelding: berit.lode.helland@sus.no

Bilde av sykehuset

Forsknigngens dag arrangers på Stavanger universitetssjukehus 27. septemberFoto: Svein Lunde, SUS