MENY

Grønn brytningstid – UiS om olje, miljøvennlig energi og omstilling

Hvor står UiS i det grønne skiftet? Fire fagpersoner ved UiS innleder debatten som skal handle om UiS og omstilling.

Universitetet i Stavanger har i flere tiår levert ingeniører til oljeindustrien og bidratt med forskning på økt og forbedret oljeutvinning. Men akkurat som samfunnet ellers står UiS foran et grønt skifte. Stadig flere fagmiljø knytter seg til miljøvennlig energi, stadig flere studenter søker seg mot fornybarindustrien.

Vi har hentet inn fire fagpersoner fra UiS som vil gi oss refleksjoner på hvor UiS står i det grønne skiftet.

Innledere:

Merete Vadla Madland, direktør for Nasjonalt senter for økt oljeutvinning, UiS
Siri Kalvig, leder for Forskningsnettverket for miljøvennlig energi, UiS
Oluf Langhelle, professor og fagansvarlig for Master i energi, miljø og samfunn, UiS
Øystein Lund Bø, dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS

Debattleder er Harald Birkevold i Stavanger Aftenblad.

Oljesuksess

Oljen vi fant i Nordsjøen på 60-tallet førte med seg store omveltninger i det norske samfunn. Velferden vår er i stor grad basert på veksten i oljeindustrien, som vi har lyktes med blant annet gjennom knallhard jobbing, forskning, innovasjon og utvikling – og fornuftig forvaltning.

Klima

Klimautfordringene en hel verden står overfor unnslipper ikke Norge. Vi skal være med å ta ansvar og det er politisk enighet om målene – som er å redusere utslipp med 40 prosent og øke energieffektiviteten med minst 27 prosent fram mot 2030. Men det er ulike oppfatninger om veien fram mot disse målene. Hvor raskt skal dette skiftet fra fossil energi til fornybar energi gå?

Omstilling

Universitetet i Stavanger står midt i denne omstillingen. Hvor raskt kan UiS gå fram? Vi har i førti år bygd opp et verdensledende fagmiljø innen økt og forbedret oljeutvinning. Våre forskere bidrar til best mulig utnyttelse i de feltene vi opererer i. Mange forskere jobber med dette ved UiS.

Samtidig vokser tallet på forskere som jobber med fornybar energi. I fjor opprettet UiS et Forskningsnettverk i miljøvennlig energi og universitetet satser blant annet på teknologiutvikling innen havvind og smart teknologi for å skape fornybare, bedre og mer effektive energiløsninger.

Ny master i energi og miljø

Denne høsten opprettet vi en splitter ny og unik master i energi, miljø og samfunn. Utdannelsen tar sikte på å gi studentene innsikt i klimautfordringene, klimapolitikken og bærekraftig utvikling i et større perspektiv. Studentene skal blant annet se på hvordan man kan skape en omstilling som sikrer likhet og sosial rettferdighet.
 

Vindmøller på taket av BVG skole.

Vindmøller kan bidra til det grønne skiftet.