MENY

DEBATT: Fri lek eller skoleforberedelse i barnehagen – må vi velge?

ONSDAG 19. SEPTEMBER KL. 14.30–16.00 PÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET møtes forskere fra Læringsmiljøsenteret, Lesesenteret og Institutt for barnehagelærerutdanningen ved UiS for å fortelle om forskningen sin og delta i debatt om lek og læring i barnehagen.

Barn som leker i barnehage Er det slik at læring i barnehagen skjer på bekostning av fri lek og barndommens egenverdi? Foto: GettyImages

Vi har de senere årene sett en polarisert og til tider karikert, framstilling av læring i barnehager i offentlige debatter og i sosiale medier. Hvorfor er lek og læring i barnehagen et kontroversielt tema?

Stridens eple er begrepet «læring» og hva man legger i det. Noen insisterer på læring med vekt på «barndommens egenverdi», andre argumenterer for læring knyttet til «skoleforberedelse og livslang læring». Noen ser på læring som en trussel mot lek, andre mener det er en nødvendig forberedelse til det som møter barna på skolen og et bidrag til å utjevne forskjeller mellom barna. 

Noen frykter en «skolifisering» av barnehagen, andre mener skolen bør se mer til barnehagepedagogikken. 

På Universitetet i Stavanger er det flere miljø som forsker på barn og læring. I denne paneldebatten blir forskningsprosjekter om tema og ulike syn representert. Målet er å løfte debatten inn på et mer konstruktivt og kunnskapsbasert spor.

Tid: Onsdag 19. september kl. 14.30–16.00
Sted: Universitetsbiblioteket, Kjølv Egelands hus, UiS

Innledere: 

  • Marit Alvestad, Institutt for barnehagelærerutdanning og leder for Senter for barnehageforskning (Filiorum) ved UiS
  • Elin Reikerås, Lesesenteret og prosjektleder for Stavangerprosjektet ved UiS
  • Dieuwer Ten Braak, Læringsmiljøsenteret og forsker i Agderprosjektet ved UiS
  • Monica Buvig Stenseth, Barnehagesjef i Stavanger kommune

Debattleder: 

  • Brita Strand Rangnes, ved prodekan for utdanning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Oppvekst er tema for Forskningsdagene

Dette arrangementet innleder Forskningsdagene i Stavangerregionen – som foregår fra onsdag 19. til søndag 30. september og som har oppvekst som tema. Dette er et tema alle har erfaring med og kunnskap om, og det vekker engasjement.

Barnehagen er en viktig del av oppveksten. Det er trolig de første leveårene våre som er de mest læringsintensive årene i hele livet. Derfor er barnehagen et viktig sted for læring. Men kan det bli for mye voksenstyrt læring? Våre forskere gir kunnskapsbaserte svar på det. 

Rektor åpner forskningdagene

Arrangementet starter med at rektor ved UiS, Marit Boyesen, åpner Forskningsdagene i Stavangerregionen 2018 på Universitetsbiblioteket. 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. 

Forskningsdagenes logo