MENY

Inger Johanne Bergerød (SUS/UiS): De viktige pårørende

Kreft berører langt flere enn den som får diagnosen. Rundt står familie og venner som vil og må hjelpe. Pårørende har rett til å bli involvert, og helsepersonell og pasient forventer ofte at pårørende bidrar. Men hvordan skal pårørende egentlig involveres i kreftomsorg? Skal de stikke sprøyter og gi medisiner, eller skal de kun holde i hånda og gi trøst? I dag finnes det ingen klare retningslinjer for hvordan pårørende i kreftomsorgen skal involveres. Inger Johanne Bergerød undersøker i sitt ph.d.-prosjekt hvordan helsepersonell involverer pårørende for å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet innen kreftomsorgen på norske sykehus.

Inger Johanne Bergerød er kreftsykepleier, og har jobbet mange år ved kreftavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Hun er nå ansatt i stipendiatstilling ved forskningsavdelingen på SUS og er også tilknyttet Avdeling for blod og kreftsykdommer (ABK) som fagutviklingssykepleier. Hun er i tillegg ansatt som koordinator i Nettverk for pårørendeforskning ved Universitetet i Stavanger.