MENY

Ingrid Løland (VID): Syria – det tapte Paradis? Flyktningefortellinger om krig og fred

Ingrid Løland er religions- og migrasjonsforsker ved VID Misjonshøgskolen. Hun har over flere år bodd og reist i Midtøsten, samt jobbet med undervisning, rådgivning og flyktningerelatert arbeid i inn- og utland. På Forsker Grand Prix 2018 skal hun formidle doktorgradsarbeidet sitt – og ikke minst et formidabelt faglig engasjement for flyktninger. 

Da Løland intervjuet 25 syriske flyktninger oppdaget hun at flyktningene hadde behov for å snakke om livet før krigen. «Det tapte paradis» ble en viktig del av deres fortellinger om Syria. De har minner om fred og sameksistens, noe som står i sterk kontrast til splittelser som krigen og livet i eksil har påført dem. Løland har gjennom sin forskning sett nærmere på hva det vil si å flykte fra sitt hjem og hjemland og hvordan flukten og omkalfatringene i livet påvirker deres forhold til religion og identitet.