MENY

Karen Synnøve Ohm (UiS): Værmelding under bakken

Med geologi i genene falt det naturlig for Karen Synnøve Ohm å studere geofysikk. Hun er sivilingeniør i petroleumsfysikk fra NTNU og tar nå doktorgrad ved Det Nasjonale IOR-senteret ved UiS. 

Når man skal utvinne olje, er det viktig å vite hvordan det ser ut under bakken. Dette gjør man ved å sende lydbølger ned i undergrunnen for å tegne et bilde av hvordan jordskorpen ser ut – seismikk. Hver gang det er forandring i bergarten blir lydsignalet enten reflektert opp eller fortsetter ned. En mottaker måler disse reflekterte signalene og gir oss rådata. For å gjøre rådata til et fint bilde av lagene i undergrunnen, brukes en metode som heter inversjon. I dette prosjektet ser Karen Synnøve Ohm nærmere på full bølgeinversjon. Ved vanlig inversjon faller en del av signalene vekk når de skal tolkes. Ved full bølgeinversjon brukes alt. Og jo større datasett, jo mer nøyaktig blir bildet av undergrunnen – noe oljeindustrien nyter godt av. Dessverre er det stor usikkerhet knyttet til inversjon. Hvordan kan vi estimere denne usikkerheten? Ohm ser nærmere på en metode som brukes for å estimere værvarselet. Problematikken med tolkning av usikkerhet er den samme. Kan meteorologiske metoder hjelpe oss til å måle usikkerhet i seismiske undersøkelser?