MENY

Mariella Asikanius (VID): Hvem kan si med sikkerhet at noen ikke er tilregnelig?

Er vi flinke til å definere psykiske sykdommer? Er vi bedre enn det folk var før – for eksempel i den såkalte mørke middelalderen?

I dag har vi høyt utdannede fagfolk, forskningsbasert kunnskap, teknologiske verktøy og tester vi kan bruke for å undersøke tilregnelighet. Likevel hender det at de sakkyndige er uenige om en person er tilregnelig eller ikke.  

I sitt doktorgradsprosjekt ved VID vitenskapelige høgskole ser teolog Mariella Asikanius på Thomas Aquinas og hans forståelse av galskap.

Mariella Asikanius har en master i teologi fra Universitetet i Helsinki.