MENY

Saeed Moghadam-Saman (UiS): Hva kan en akademiker brukes til?

Forskningen til Saeed Moghadam-Saman, som hører til på Handelshøgskolen ved UiS, handler om å tette gapet mellom kunnskapen på universitetene og behovet for kunnskap i samfunnet. Han forsker på hvordan doktorgradsutdanningen best kan ruste kandidatene til en karriere utenfor akademia.

Hvert år fullfører nesten 1500 personer doktorgraden sin i Norge. Bare halvparten fortsetter å jobbe på et universitet. Resten får en karriere utenfor akademia. Det betyr at framtidens doktorer må kunne mer enn fag og teori. De må i tillegg til forskerutdanningen kunne håndtere prosjektledelse, økonomistyring og beslutningstaking for å nevne noe. Oppsummert må framtidens doktorer være fleksible og ha praktiske ferdigheter som er nyttig i næringslivet eller i offentlig sektor.