MENY

Une Stømer (UiS/SUS): Trenger vi utdanning for å være pasient?

I de ti årene Une Stømer har jobbet som sykepleier med pasienter med kronisk nyresykdom har hun sett at pasientene er svært forskjellige og at de velger ulike måter å takle sykdommen på. Det har gjort henne nysgjerrig på hvorfor det er sånn. Det som driver henne er nysgjerrighet og ønske om å bidra til å redusere helseulikhetene som finnes i samfunnet i dag.

For det er ikke lett å være pasient i dag. Legen forteller om virkninger og bivirkninger av ulike typer behandling. Media og nettet flommer over av helseinformasjon. I midten står en usikker pasient. «Hva skal jeg velge?» «Kan jeg stole på informasjonen?» «Er det seriøs forskning?»  

Hele 10 prosent av befolkningen har i dag kronisk nyresykdom. En tilstand som kan være snikende siden nyrene kan ha mistet mesteparten av funksjonen før pasienten merker noe. Une Stømer ser på hvordan nyrepasienter får informasjon og hvordan de forstår og bruker informasjonen. Hvem har problemer med å håndtere informasjonsstrømmen? Hva har dette å si for livskvaliteten og hvordan de følger opp behandlingen? Gjelder dette også andre pasientgrupper?