MENY

SAMTALE: Verda går til helvete

TORSDAG 19. SEPTEMBER KL. 13.00-14.00 PÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET: Kva er dei mest miljøvenlege handlingane? Kvifor er det så vanskeleg å å gjennomføre grøne tiltak når vi veit kor viktig det er?

Portrett av Johan Mjønes Forfattar Johan Mjønes var lei av sitt eiga og sine veners sjølvbedrag og skreiv ein kronikk.

I 2018 skreiv forfattar Johan Mjønes kronikken Verden går til helvete på NRK Ytring, om folks vanskar med å omsetje gode klimaintensjonar til handling.

Dette er òg tema i samtalen med postdoktor Frode Skarstein, som mellom anna forskar på lærarstudentane sine haldningar til miljø- og klimaproblematikk og korkeis dette påverkar undervisninga deira.

Velkommen til eit avfallsfritt arrangenment der vi byr på te og kaffi - og du vert oppmoda til å ta med eigen kopp

Meld di interesse på FB og hald deg oppdatert om arrangementet

Arrangementet er eit samarbeid med Kapittelfestivalen.