MENY

Program for Forskingsdagane 2020

Forskingsdagane i Stavanger-regionen 2020 varer frå 16. til 27. september. Årets tema er Hjernen. I heile festivalperioden kan du la deg begeistre av forsking som skjer på UiS og andre institusjonar i regionen.

Collage med FGP 2019, Oljeselskap., Fordskningstorget og Vitenfabrikken. Under Forskningsdagane 2020 møter du forskarar mellom anna på UiS, Kåkå, Arkeologisk museum, Museum Stavanger og Vitenfabrikken i Sandnes. Foto: Mari Løvås/UiS, Reidar Johannessen/Sandnes kommune, Shadé B. Martins/Norsk Oljemuseum

Under Forskingsdagane er alt gratis - men i tråd med dei nasjonale koronabestemmelsane må du i år ha billett til alle arrangement. Du finn lenke til billettbestilling for kvart arrangement under.

Merk at det kan bli gjort endringar i programmet.

ONSDAG 16. SEPTEMBER KL. 14-15.30 PÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
Få med deg livestreamen her.

Åpning av Forskningsdagene og samtale
Rektor Klaus Mohn åpner Forskningsdagene kl. 14 på Universitetsbiblioteket, UiS.

Lesing på skjerm og papir – ett fett?
Mye av det vi før leste på papir, leser vi nå på skjerm, og professor Anne Mangen ved Lesesenteret på UiS har forsket på hvordan lesing på ulike plattformer påvirker leseforståelsen. Et gjennomgående funn er at leseren har dårligere kontakt med sin egen forståelse fordi vi leser raskere og tror at vi har forstått alt. Det kan i neste omgang ha negativ påvirkning på læringsutbyttet. Men har det noe å si for leseropplevelsen?

Mangens forskning antyder at lesing på skjerm kan gå utover vår evne til å følge komplekse resonnementer over lengre tid. Både unge og voksne leser i dag mindre litteratur på fritiden. Studier viser at det å lese skjønnlitteratur kan gjøre oss mer empatiske og hjelpe oss til å utvikle sosiale ferdigheter, fordi fiksjon etterligner opplevelser mennesker kan få i virkelige, levende møter med hverandre. Men hva taper vi på ikke å lese lange romaner? Kan vi ikke bare se filmen?  

Gjennom sin forskning ønsker Mangen å få en bedre forståelse for hva som skjer med  lesing, spesielt lesing av lengre tekster, når skjerm overtar for boka i flere og flere sammenhenger. Under Forskningsdagene kan du høre Anne Mangen fortelle om forskningen på dette feltet i samtale med Tom Hetland på Universitetsbiblioteket.

SKAFF DEG BILLETT HER


AVLYST: TORSDAG 17. SEPTEMBER KL. 13-14 PÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
Dette arrangementet er dessverre avlyst på grunn av sykdom. Det jobbes med å finne en ny dato senere i høst.

Sjølvdisiplin - vegen til lukke?
Mangel på sjølvdisiplin er eit problem mange merkar på kropp og sinn. Men kvifor skal vi trakta etter betre sjølvdisiplin? Og kva er det som skjer i hjernen når vi utset og utset – oftast mot betre vitende?

Agnes Ravatn gjorde i 2014 stor suksess med boka Operasjon Sjølvdisiplin – ein til dels vitskapleg fundert og praktisk guide til korleis du kan gjenvinne viljestyrke og sjølvkontroll. Ei bok til å vri seg av for alle kroniske prokrastinørar. Korleis står det til med etterlevinga av eigne råd no, seks år seinare? Har ho greidd å omprogrammere hjernen?

På Universitetsbiblioteket kan du høyre Ravatn i samtale med Odd Magne Bakke, dekan ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora på UiS. Bakke har mellom anna undervist om lykken gjennom tidene og kva folk til ulike tider har tenkt om kva eit godt liv kan vere.

Arrangementet er eit samarbeid med Kapittel-festivalen.

SKAFF DEG BILLETT HER


TORSDAG 17. SEPTEMBER KL. 16-17 PÅ HOTELL YDALIR

Erstatter hjerneforskning Freuds psykoanalyse?
Noen hevder at moderne hjerneforskningen bekrefter sentrale deler av psykoanalysen, mens andre påstår at psykoanalysen er en utdatert teori som hører hjemme på historiens skraphaug. Hjernen er tema for Forskningsdagene. Kunnskaps_tørst er en del av programmet, og har invitert filosof Ståle Gundersen til å foredra populærvitenskapelig om Freuds psykoanalyse og dens forhold til hjerneforskning og filosofi.

Gundersen argumenterer for at vi ikke kan avfeie psykoanalysen helt, men at den i dag kanskje fremstår mer som en interessant filosofisk teori om menneskets natur, enn som en vitenskapelig teori.

Ståle Gundersen er førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hans forskningsområder er vitenskapsfilosofi, bevissthetsfilosofi og kognisjonsvitenskap.

SKAFF DEG BILLETT HER

MANDAG 21. SEPTEMBER KL. 18-19.30 PÅ STAVANGER MARITIME MUSEUM

Stedsansen - en samtale om teknologiene mellom hjernen og verden
Hva er det som gjør at vi klarer å finne veien dit vi skal? Hvordan leser og opplever vi landskapene rundt oss?

Dette er noe forskerne ved The Greenhouse på UiS, Finn Arne Jørgensen og Marie-Theres Fojuth prater om 21.september. Velkommen til en spennende samtale på Stavanger Maritime Museum!

SKAFF DEG BILLETT HER


TIRSDAG 22. SEPTEMBER PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER, CAMPUS ULLANDHAUG

Skal datamaskinene tenke for oss også nå?
Kunstig intelligens er på full fart inn i norske barns skolehverdag, og et kompetansemål for naturfag etter 7. trinn er at elevene skal kunne «reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer». På dette foredraget vil professor Kjersti Engan forklare litt om hva kunstig intelligens kan brukes til, og svare på spørsmål fra elevene.

Dette arrangementet er en del av konseptet Barneuniversitetet og er for inviterte skoleklasser.


TIRSDAG 22. SEPTEMBER KL. 19-22 PÅ FOLKEN

Forsker Grand Prix
Forskar Grand Prix er ein konkurranse i forskingsformidling for doktorgradskandidatar. På fire minutt skal 9 deltakarar overbevise publikum i salen og eit dommarpanel om kven som er den beste formidlaren. Programleiar og journalist Leif Tore Lindø styrer showet, som blir vist på NRK Kunnskapskanalen.

Les meir om årets deltakarar på www.uis.no/FGP2020

Alle som kjem må ha billett. Dersom du ikkje får billett kan du stemme på din favoritt når du ser på streamingen. Sett deg på venteliste så får du stemmeinformasjon tilsendt. 

LENKE TIL STREAMING: Hovewest.no/forsker

SKAFF DEG BILLETT HER


ONSDAG 23. SEPTEMBER PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM, UiS

Hva visste de om hjernen før?
I bronsealderen kretset verden rundt solens gang, og ritualer var en del av hverdagslivet. Hva visste folk egentlig om anatomi og hvilken funksjon hjernen har – tenkte de noe på hvor tankene kommer fra? I andre kulturer, som for eksempel den egyptiske, fjernet de hjernen fra hodet til avdøde, men hvor for gjorde de det? Det skal arkeolog Kristin Armstrong Oma fortelle mer om.

Dette arrangementet er en del av konseptet Barneuniversitetet og er for inviterte skoleklasser.


ONSDAG 23. SEPTEMBER KL. 20-22 PÅ KÅKÅ/MUSIKKSTUEN PÅFYLL

Forsker-standup om hjernen
Bli kjent med den fantastiske hjernen! På 15 minutt kvar skal åtte forskarar gi deg eit innblikk i korleis dei arbeider med ulike aspekter ved hjernen. Målet er å skape begeistring og forståing for ulike typar fag utanfor forskaren sitt eige fagmiljø. Kveldens forskarar vil snakka om alt frå demens via språktileigning til improvisasjon i musikken. 

Det heile skjer på Kåkå kverulantkatedralen, som no har flytta til Musikkstuen Påfyll i Kirkegata 36. Alle som kjem må ha billett (sjå under). Får du ikkje plass kan du følge med på streaminga

Dette er eit fast og populært innslag under dei årlege Forskingsdagane i Stavanger-regionen. Arrangementet er kjent for god stemning og er gratis. Konferansier er Eldbjørg Vaage Melberg.

Desse er med:
Jan Kristian Hognestad (UiS): Grammatikk, takk! Språket bygges i hjernen
Marianne Sund (VID): Hjernen er ikke alene! Hverdagsliv med demens i sykehjem
Miguel Germán Borda (SUS): Food for thoughts: The importance of nutrition for normal brain functioning 
Tor Yttredal (UiS): Når hodet er med på notene: Improvisasjon som musikalsk drivkraft
Ketil Oppedal (SUS/UiS): Kunstig intelligens i medisinsk forskning - en "nobrainer"?
Marie Smith-Solbakken (UiS): Hukommelse: Minner om Kielland-ulykken. Har det noe å bety?
Audun Osland Vik-Mo (SUS): Cannabis på sjukeheimen

SKAFF DEG BILLETT HER

 

ONSDAG 23. SEPTEMBER KL. 19.00 PÅ ARKEOLOGISK MUSEUM

Mineraler for milliarder! Foredrag om Bjerkreim-forekomsten: potensiale og utviklingsplaner

Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Tekna Stavanger inviterer til åpent møte om Bjerkreim-forekomsten onsdag 23. september kl. 19:00 i Arkeologisk museum, Stavanger.

Bjerkreim-forekomsten er en av de største mineralforekomstene av denne typen i verden basert på NGUs (Norges Geologiske Undersøkelse) evalueringer. Så langt er det funnet mineralene apatitt, som inneholder fosfor som brukes i kunstgjødsel, magnetitt og vanadium, som brukes i batterier og vindkraftanlegg og titan, som brukes i proteser. NGUs vurdering av in situ-verdien av forekomsten er på flere hundre milliarder kroner.

Jon Russill fra det walisiske konsulentfirmaet SRK Exploration Service skal holde foredrag på vegne av Norge Mining. Jon har 15 års erfaring innen mineralutforskning og geofysikk. Han vil presentere status for evaluering av forekomsten og planene for industriell utnyttelse av mineralressursene.

Presentasjonen er på engelsk. Møtet er åpent for alle og gratis, men på grunn av smittevernrestriksjoner er det kun tilgjengelig 40 billetter til arrangementet. Sammen med Arkeologisk museum vil NTVA påse at pålagte smittevernrestriksjoner blir fulgt opp.

SKAFF DEG BILLETT HERLØRDAG 26. SEPTEMBER - GRATIS MUSEUMSLØRDAG

Museene er blant de fremste og mest tilgjengelige arenaene for forskningsformidling et samfunn har å by på. Denne lørdagen er det gratis inngang på Arkeologisk museum, MUST-museene, Vitenfabrikken, Garborgsenteret og Norsk Oljemuseum. Se åpningstider og detaljer på de enkelte museenes hjemmesider.
 

 • MUSEUMSLØRDAG PÅ STAVANGER MUSEUM: HJERNELØSE SKAPNINGER

Undervannsfotograf Rudolf Svensen viser bilder og forteller om skapninger som greier seg helt fint uten hjerne. For livet har eksistert i ca 4 milliarder år på jorden, mens hjernen bare har eksistert ca 660 000 år.

SKAFF DEG BILLETT HER
 

 • MUSEUMSLØRDAG PÅ VITENFABRIKKEN: «HJERNEN ER STJERNEN»

I forbindelse med Forskningsdagene og i samarbeid med SUS (Stavanger Universitetssykehus) Nevrologiskavdeling, LHL Hjerneslag Ung Rogaland og Tekna, inviterer Vitenfabrikken på Sandnes til museumslørdag. Denne dagen blir det gratis inngang for alle.

Hovudfokuset denne dagen blir hjerneslag og forskning rundt dette. Hjernen er det mest komplekse organet naturen har utviklet. Utforsk din fantastiske hjerne denne dagen. Hvorfor er den så kompleks? Hvor mye veier den? Hvilken funksjon har hjernen? Bli med på mange spennende og lærerike aktiviteter – spredt over hele Vitenfabrikken. Noen av aktivitetene vil være:

 • Presentasjon av ny mobil bærbar hjerneskanner, brukt på pasienter på sykehus, i redningshelikoptre offshore og luftambulanse. Prosjektet ledes av Stavanger Universitetssykehus (SUS)
 • Foredraget «Usynlige skader etter hjerneslag og barn som pårørende» med Selma Giske Harlem (14) og Lin Iren Giske Andersen fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke UNG avd. Rogaland. LHL har også stand.
 • Kunnskapsløype i hjerneavdelingen. Hvor mye vet du om hjernen?
 • Spill og brikker – trim hjernen din!
 • Fargesyn briller – Hvordan oppfatter hjernen farger ?

En rekke utstillere inviterer til påfyll for hjernen på sine stands:

 • Forskere fra NMBU Veterinærhøgskolen Sandnes formidler kunnskap om prionsykdommen «Cronic Wasting Disease» som er funnet hos rein, og forteller om forskning rundt muligheten for smitte til sau og videre spredning.
 • Matte- og realfagsmentorene fra Ent3r UiS byr på matematiske hjernegrublerier.
 • Inge Christ fra skolelaboratoriet på UiS demonstrerer kjekke kjemi- og fysikkeksperimenter som du kan gjøre hjemme.

I tillegg vil alle utstillingene på Vitenfabrikken være åpne. Det blir mulighet for en tur til verdensrommet i Planetariet, og se på Fysikkshow med Høyt(t)rykk. Åpen kafé.  Butikken har mange spennende produkter som kan utforske dine små grå hjerneceller!  Kom innom og utforsk hva vi har.

Visste du at...

 • Stavanger Universitetssykehus er et av verdens beste sykehus på behandling av hjerneslag? Nå jobber sykehuset for å starte livreddende behandling i hjernen der pasienten er.
 • Hjerneslag rammer om lag 13.000 nordmenn hvert år?
 • Stavanger Universitetssykehus får i snitt inn 2-3 pasienter i døgnet med symptomer på hjerneslag?Halvparten av mistankene er reelle tilfeller.