MENY

UiS og Store norske leksikon

Universitetet i Stavanger er medlem av Store norske leksikon. Leksikonet er Norges største nettsted for forskningsformidling og våre forskere er bidragsytere.

Store norske leksikon er et gratis oppslagsverk skrevet av fagfolk. Her finner du kunnskap av høy kvalitet fritt tilgjengelig på nett. Innholdet er vitenskapelig fundert og formidler basiskunnskapen innbyggerne trenger for å kunne delta i en opplyst offentlig samtale.

Store norske leksikon har rundt 180 000 artikler, fordelt på 3500 kategorier. Leksikonet er den største kanalen for forskningsformidling i Norge og har opp mot 2 millioner brukere i måneden. 200 000 artikler leses hver dag.

I Store norske leksikon formidler våre forskere grunnleggende kunnskap direkte til allmennheten. Over 450 fagpersoner står faglig ansvarlige for innholdet og en stor andel av dem er knyttet til et av universitetene. Her bidrar UiS.

Forskningsformidlingen i leksikonet er spesielt rettet mot elever og studenter.

Universitetet i Stavanger er blant de åtte norske universitetene som er medlemmer av Foreningen SNL, som eier leksikonet og som ble etablert i 2014 av Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB, Det Norske Vitenskaps-Akademi og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Les mer om UiS sin rolle i Store norske leksikon.

Hand holder skjerm i kveldssol

Store norske leksikon formidler grunnleggende kunnskap til allmennheten via nettet.