Senter for barnehageforskning

Barns trivsel, utvikling, lek og læring er dreiepunktet for all aktivitet ved FILIORUM, senter for barnehageforskning ved UiS. Navnet FILIORUM er latin og betyr barn.

FILIORUM - Senter for barnehageforskning logo

 

Det tverrvitenskapelige forskningssenteret er finansiert av Norges Forskningsråd og tilkjennegir en økt satsning på barnehageforskning i Norge. Senteret startet opp 1. august 2018.

FILIORUM har som overordnet mål å bidra til økt kvalitet i den mangfoldige barnehagen gjennom å fremme tilhørighet, kommunikasjon og lek for alle barn.

Kontakt oss: filiorum@uis.no

Visit the English web page