MENY

Barn som er gode på å styre sin egen atferd, lærer lettere matematikk

Barn som har lært konsentrasjon og selvregulering i barnehagen, får det lettere når de skal lære matematikk og lesing på skolen.

Gutt konsentrerer seg om bok, mens andre barn leker rundt ham. Foto: iStock. – Barna som klarer å konsentrere seg og styre oppmerksomheten sin, lærer fortere å lese, sier Dieuwer ten Braak. Foto: iStock.

Flere fag blir enklere for førsteklassingene om de har lært å styre egen atferd og egen oppmerksomhet allerede i barnehagen.

Det viser en studie gjort av forskere ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger og Radboud Universiteit Nijmegen i Nederland.

– Å regulere egen atferd vil si å hemme bevegelser, motorikk, automatiske impulser og stemmen. Studien viser at dette er særlig viktig når barn skal lære matematikk i første klasse, sier Dieuwer ten Braak. Hun er doktorgradsstipendiat og en av forskerne bak studien.

– Når barn skal lære å lese, er det derimot viktig å kunne styre egen oppmerksomhet. Det vil si at de kan konsentrere seg, fokusere på noe, og ikke la seg bli distrahert så lett, fortsetter hun.

Selvregulering er nødvendig for å lære

Vår evne til å styre egen atferd og oppmerksomhet er en del av det som kalles eksekutive funksjoner. Det handler blant annet om våre evner til problemløsning, planlegging og gjennomføring av oppgaver.

Eksekutive funksjoner ligger til grunn for selvregulering, og de er nødvendige for at vi mennesker skal fungere godt.

– Det at barn kan regulere egen atferd og konsentrere seg, er viktig for at barna skal kunne leke og ha det fint sammen med andre barn. Denne studien viser i tillegg hvor viktig denne tidlige evnen er for faglig utvikling i første klasse, mener Braak.

Flytte klosser og lese bøker krever ulike ting fra barna

Matematikk i barnehagen og i første klasse er ofte aktiviteter der barn skal flytte på og telle klosser, sammenligne forskjellige former eller måle størrelsen på rom og objekter. Disse aktivitetene krever i stor grad regulering av atferd, motorikk og bevegelser.

Å lære bokstaver og lese bøker er til sammenligning mer stillesittende aktiviteter som krever oppmerksomhet.

– Det kan tenkes at det å lære matematikk og lesing krever forskjellige eksekutive funksjoner fordi selve læringsaktivitetene er så ulike, sier Braak.

Kan forklare hvorfor noen synes matematikk eller lesing er vanskelig

Også forskning som er gjort tidligere, viser at det å styre oppmerksomheten er viktig for utviklingen av barnas leseferdigheter, mens utvikling av matematikkferdigheter henger sterkt sammen med kontroll av atferd og motorikk.

– Dette kan være en del av forklaringen på hvorfor det ene barnet sliter med matematikk, mens et annet synes det er vanskelig å lære å lese, sier Braak.

Hun mener det likevel er nødvendig med mer forskning for å undersøke hvorfor det er slik.

Lesing blir automatikk i større grad enn matematikk

Forskerne så også at barn som har lært å fokusere på og identifisere talelydene i ord, får bedre leseferdigheter i første klasse.

– Barna som klarer å konsentrere seg og styre oppmerksomheten sin, lærer altså fortere å lese, sier Braak.

Med ferdigheter i matematikk er det litt annerledes. Studien viser nemlig at selv om barna har lært noen matematiske ferdigheter i barnehagen, vil matematikk i første klasse i større grad kreve at de klarer å styre sin egen atferd.

– En teori er at det å utvikle tidlige leseferdigheter handler mye om automatisering, for eksempel ved overlæring av bokstaver og gjenkjenning av ord. Da krever lesing mindre konsentrasjon over tid, mens matematikk i større grad krever atferdsregulering hele tiden, muligens fordi barna får nye og mer komplekse matematiske oppgaver etter hvert som de lærer mer, sier Braak.

Lærer best i gode leke- og læringsmiljø

Barnas eksekutive funksjoner er i rask utvikling i barnehageårene og de utvikles best i gode og stimulerende leke- og læringsmiljø.

– Barnehager i Norge er stadig mer opptatt av barns tidlige evner til å regulere egen atferd. Mange barn tar til seg kunnskap om leker og spill som kan stimulere denne evnen.

– Vi vet at ikke alle barn har like forutsetninger til å utvikle god selvregulering hjemmefra. Barnehager kan derfor ha stor betydning for å hjelpe barn med å lære å konsentrere seg og regulere sin egen atferd. Dermed kan det å lære matematikk og lesing i første klasse bli mye hyggeligere for flere barn.

Referanse:

ten Braak, D, m.fl: Domain-specific effects of attentional and behavioral control in early literacy and numeracy development. Learning and Individual Differences. Volume 68. (2018) doi:10.1016/j.lindif.2018.10.001

 

Tekst: Ina Midttveit

Artikkelen har vært publisert på Forskning.no.