MENY

Hun administrerer FILIORUM

I forrige uke var Secilie Schelbred, den nye administrative koordinatoren i FILIORUM, på plass.

Hun administrerer FILIORUM

- Jeg synes det er utrolig spennende å bli en del av UiS, og ikke minst FILIORUM, som har et viktig og aktuelt samfunnsoppdrag gjennom barnehageforskningen! forteller Secilie Schelbred. 

Hun mener at barnehageforskning er helt sentralt for å øke kvaliteten i barnehagene, og for blant annet å fremme barns tilhørighet. Selv har hun bakgrunn som hjelpepleier.

- I tillegg har jeg jobbet flere år i barnehage, blant annet som konstituert pedagogisk leder. Videre har jeg studert ved UiS hvor jeg har tatt en bachelor i statsvitenskap og en fersk master i samfunnssikkerhet. Jeg håper at mitt engasjement og erfaring vil bidra positivt i rollen som administrativ koordinator for FILIORUM, og ser frem til samarbeidet med alle mine nye kollegaer og samarbeidspartnere, sier hun.

Stillingen Secilie fyller skal sammen med ledelsen ivareta den administrative koordineringen, og sørge for effektiv administrativ støtte til studenter, ledere og ansatte tilknyttet senteret. Vi ønsker Secilie hjertelig velkommen til FILIORUM og UiS!

Tekst & foto: Anja Kristin Bakken