MENY

Vår administrative leder har disputert

Fredag i forrige uke disputerte FILIORUMs administrative leder May Irene Furenes for ph.d-graden i ledelse, økonomi og reiseliv ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hun har forsket på tilbakemeldinger i serviceindustrien.

May Irene Furenes

– Vi er veldig stolte av May Irene, og takknemlige for å ha henne med på laget i FILIORUM. Hun er utrolig engasjert og har en enorm stå-på-vilje. Hennes kompetanse er gull verdt i administrasjonen vår. Vi gratulerer med flott avhandling og disputas, sier senterleder Ingunn Størksen.

– Jeg er ydmyk for alt jeg har lært i løpet av denne perioden, og er stolt av å ha gjennomført doktorgraden innenfor den gitte tidsrammen. Det har vært en ufattelig lærerik reise, sier en strålende fornøyd May Irene Furenes, som har vært knyttet til Norsk hotellhøgskole under doktorgradsarbeidet.

Bred erfaring innen flere fagfelt

Furenes er utdannet førskolelærer, og har jobbet i barnehage i en rekke år. Hun har vært kontorsjef ved Læringsmiljøsenteret, har en master i serviceledelse og nå en doktorgrad i ledelse, økonomi og reiseliv.

– Som administrativ leder i FILIORUM er May Irene tett på alle aktivitetene og prosessene våre. Hennes brede erfaring innen barnehage, ledelse og forskning er veldig verdifull for senteret, sier Størksen.

Tilbakemeldinger i serviceindustrien

Furenes sin doktorgradsavhandling har tittelen «How does face-to-face feedback influence consumers' experiences when they are engaged in co-production?».

Kundenes opplevelser er av stor betydning for turistnæringen som lever av å tilby høy service. Nyere forskning har funnet at hvis forbrukerne deltar aktivt i utformingen av tjenestetilbudet, kan det ha positiv innflytelse på opplevelsen deres. Samtidig er forskningen uklar på hvordan serviceansatte kan gi tilbakemeldinger til kundene for å kunne øke opplevelsen deres. Furenes har funnet at tilbakemeldinger fra serviceansatte kan ha en innflytelse på forbrukernes opplevelser. Blant annet at tilbakemeldingens stil og om den oppleves som positiv, negativ eller nøytral kan ha en sammenheng med hvor tilfredse forbrukerne er med serviceopplevelsen.

Les mer: Doktorgrad om tilbakemeldinger i serviceindustrien

«Fagbrev» som forsker

Innsikt, kunnskap og ferdigheter fra doktorgradsarbeidet har overføringsverdi til FILIORUM. Furenes forklarer at dette gjelder spesielt to områder:

– Den ene går på forskningen som et «håndverk» og det andre på «samproduksjon» som var del av hovedtemaet i avhandlingen min. Forskning er et «håndverk» hvor man lærer metoder, teorier og hva dette innebærer. Det å ha fått et «fagbrev» som forsker har derfor en klar overføringsverdi til FILIORUM. I tillegg har jeg forsket på begrepene «samproduksjon» og «samskapning» som er relevant for FILIORUM også siden vi er et nettverkssenter. Vi skal bygge et nettverk hvor forskningen på barnehagefeltet ved UiS samles, og hvor forskningen skal skje i samarbeid med flere aktører.

Tekst og foto: Linda Berg Kjærås