MENY

Kommunikasjon

Formålet med prosjektet er å øke kvaliteten på all type kommunikasjon i den mangfoldige barnehagen.

To jenter leker med et nettbrett. Foto: iStock

Kommunikasjon

Sentralt i FILIORUM er å fremme arbeid med kommunikasjon mellom barn og mellom barn og ansatte i barnehagen.

– Når vi snakker om språk, så er det språk i en vid forstand, ikke bare det muntlige språket. Matematikk kan være en måte å kommunisere på, bruk av kroppsspråk en annen. Kommunikasjon berører alle fagområder i den mangfoldige barnehagen, sier senterleder lin Reikerås.

​Aktuelle spørsmål i den utforskende fasen er:

  • Hvilke kommunikasjonspraksiser observeres mellom barn og mellom barn og voksne i barnehagehverdagen?
  • Hvilke pedagogiske praksiser fremmer verbal, estetisk, matematisk og teknologisk kommunikasjon i en mangfoldig barnehage?
  • På hvilke måter kan kommunikasjon fremme/være til hinder for barns tilhørighet?
  • På hvilke måter er kommunikasjon relatert til lek og hvordan påvirker det gruppeprosesser?
  • Hvilke narrativer deles i den mangfoldige barnehagen?
  • Hvilken type ledelse fremmer kommunikasjon mellom barn og ansatte, mellom ansatte, og mellom ansatte og foreldre?
  • Kommunikasjon er viktig i alt arbeid i barnehagen, enten det er kommunikasjon mellom barn og barnehagepersonell, mellom barna, mellom ansatte i barnehagen, eller mellom barnehagen og foreldrene.
  • Barnehagen er mer mangfoldig i dag enn bare for noen få år siden. Barn snakker flere språk, har ulike kulturelle bakgrunner og er på forskjellige funksjonsnivå.

 

Kommunikasjon på ulike nivå

– Vi ønsker å finne ut hvordan kommunikasjonen er på ulike nivå i barnehagen, sier FILIORUMs senterleder og professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger, Elin Reikerås. 

– Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen er et sentralt tema i dette arbeidet. Personalets kunnskap om sin rolle som språklige modeller er for eksempel sentralt for barnas språkutvikling, sier Reikerås.

 

Eksempler på forskningsprosjekt hvor kommunikasjon sentralt

VEBB-prosjektet («Bøker og apper: Utvikling av Vurderingsverktøy for E-bøker for Barn») har sett på hvordan digitale bildebokapper brukes i samtalebasert lesing i barnehagen. I Stavangerprosjektet så har vi sett på barns språkferdigheter i ulike aldre i barnehagen, samt hvilke matematiske ferdigheter, og hvilken sosial kompetanse og motorikk barna besitter, forklarer Reikerås. Prosjektet Scenekunst for ALLE små utforsker emosjonelle og estetiske prosesser.

– Barnehagen er en helhetlig læringsarena og i FILIORUM er vi derfor opptatt av kommunikasjon i sammenheng med lek og tilhørighet. Kommunikasjon står sentralt for at barna skal føle tilhørighet og at de er en del av gruppen, og lek er en form for kommunikasjon. Alt henger sammen, avslutter Reikerås.