MENY

Kommunikasjon

Arbeidspakken Kommunikasjon har som formål å øke kvaliteten på all type kommunikasjon i den mangfoldige barnehagen.

To jenter leker med et nettbrett. Foto: iStock

Kommunikasjon er viktig i alt arbeid i barnehagen, enten det er kommunikasjon mellom barn og barnehagepersonell, mellom barna, mellom ansatte i barnehagen, eller mellom barnehagen og foreldrene.

Barnehagen er mer mangfoldig i dag enn bare for noen få år siden. Barn snakker flere språk, har ulike kulturelle bakgrunner og er på ulike funksjonsnivå. Det kan være krevende å kommunisere godt i dette landskapet. Det er derfor behov for mer kunnskap om kommunikasjon slik at kvaliteten på barnehagen blir bedre.

Kommunikasjon på ulike nivå

– Vi ønsker å finne ut hvordan kommunikasjonen er på ulike nivå i barnehagen, sier prosjektleder for arbeidspakken Elin Reikerås.  

I arbeidspakken utforskes kommunikasjon mellom barn og personalet, barn og barn, og foreldre og ansatte. Det utforskes også hvordan barn på ulike måter kommuniserer med sine omgivelser.

– For eksempel er språkutvikling i barnehagen et helt sentralt tema. Hvis personalet i barnehagen ikke bruker språket godt så har ikke barna en sjanse til å utvikle et godt språk, sier Reikerås.

Eksisterende forskning

UiS har allerede mye eksisterende barnehageforskning innen små og store prosjekter og studier.

– For eksempel i VEBB-prosjektet har vi sett på hvordan e-bøker brukes i samtalebasert lesing i barnehagen. I Stavangerprosjektet så har vi sett på barns språkferdigheter i ulike aldre i barnehagen, samt hvilke matematiske ferdigheter, og hvilken sosial kompetanse og motorikk barna besitter, forklarer Reikerås.

Det er bredde i prosjektene, eksempelvis «Toddlernes rom» i regi av professor Siri Dybwig, har brukt scenekunst til utforsking av emosjonelle og estetiske prosesser.

Forskerne møtes jevnlig

– Det vi jobber mest med i arbeidspakkene er å bli bedre kjent med hverandres forskning. Forskerne kommer fra ulike institutt, sentre og fakultet. Vi trenger å snakke sammen og fortelle om den forskningen hver enkelt holder på med, sier Reikerås.

Denne utforskende fasen er viktig før nye forskningsdesign og verktøy kan utvikles på tvers av fagområder og metodiske tilnærminger.

– Forskerne møtes jevnlig i arbeidspakkene, og nye konstellasjoner vil vokse frem over tid, sier Reikerås.

Alt henger i hop

Når nye prosjekter kommer i gang i FILIORUM, kan det være at noen av dem går på tvers av arbeidspakkene for å få inn ulike perspektiv i forskningen.

– Små barn lærer helhetlig og alt henger sammen. Vi er derfor opptatt av kommunikasjon i forhold til de to andre arbeidspakkene, Lek og Tilhørighet. Kommunikasjon står sentralt for at barna skal føle tilhørighet og at de er en del av gruppen, og lek er en form for kommunikasjon. Alt henger i hop, avslutter Reikerås.